Erasmus Public Speaking Academy

De Erasmus Public Speaking Academy biedt studenten de mogelijkheid om gaandeweg meer vertrouwen te krijgen in hun presentatie skills. Onder andere door met kleine groepen te oefenen in een veilige omgeving. 

Angst voor presenteren is een van de meest voorkomende angsten onder studenten en volwassenen. Het is echter cruciaal voor hun academische succes en toekomstige carrière om goed te kunnen spreken in het openbaar en een heldere boodschap over te brengen.

Het trainingsprogramma van de Erasmus Public Speaking Academy bestaat uit 7 sessies met kleine groepjes en een evenement. Elke sessie focust op een onderwerp (bijvoorbeeld improvisatie, lichaamstaal, stem, structuur, storytelling, het beheersen van je publiek, etc.) en vraagt voor een groot deel actieve participatie. Tijdens iedere sessie wordt er van studenten verwacht dat ze voor de groep spreken en hierop feedback ontvangen, waardoor verder ontwikkeld kan worden.

Na de 7 sessies vindt het eindevenement plaats. Hier kunnen deelnemers alles wat ze geleerd en geoefend hebben toepassen in een presentatie voor een grotere groep in TEDx stijl.

Wil je meer weten over de Erasmus Public Speaking Academy? Volg ons op Facebook of stuur een e-mail (in het Engels) naar matt.hrusc@gmail.com.

Let er op dat de voertaal tijdens de sessies en presentaties Engels is.