S4S partnerships en initiatieven

Students-for-Students (S4S) initiatieven zijn extra- of intracurriculaire onderwijsprojecten die voor en door studenten worden georganiseerd. Het doel ervan is om studenten verbreding of verdieping te bieden met kennis of skills die niet aan bod komen in het reguliere studiecurriculum.

Voor reeds bestaande projecten en S4S initiatieven met voldoende “track record” biedt S4S “partnerships” aan. Op dit moment heeft S4S een partnership met ECE Students, Enactus EUR, Erasmus Sustainability Hub, Erasmus Tech Community, LifeVersity, Rethinking Economics NL en Turing Students Rotterdam. Denk je dat jouw project hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op via s4s@eur.nl.

 • Wij zijn Turing Students Rotterdam, onderdeel van het grootste netwerk van studenten tech communities in de wereld, die samenwerken aan het veranderen van het onderwijssysteem door middel van technologie en peer-to-peer learning. Op de campus van de Erasmus Universiteit bouwen wij aan een gemeenschap van toekomstige tech-leiders. Lees meer.

 • Erasmus Tech Community

  Gezien de toenemende belangstelling van het bedrijfsleven en studenten voor next-generation technologieën, werd de Erasmus Tech Community (ETC) opgericht om studenten op de Erasmus Universiteit Rotterdam bewust te maken van deze technologische veranderingen. Technologieën die de wereld gaan veranderen, zoals Blockchain, Artificial Intelligence, IoT en Big Data vormen de kern van onze discussie. Lees meer.

 • Het Erasmus Centre for Entrepreneurship Students (ECE Students) is de officiële ondernemerschapsvereniging van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en een speciaal project van Europa’s leidende startup accelerator, het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE). Wij dragen als ondernemende studenten bij aan het dynamische startup ecosysteem van Rotterdam. Lees meer.

 • LifeVersity streeft ernaar om elke EUR-student gelijke en gemakkelijke toegang te bieden om soft-skills (zoals leiderschap, spreken in het openbaar, communicatie, etc.) te ontwikkelen via cursussen van hoge kwaliteit direct op de campus. Lees meer. 

 • De Happy Student Society is opgericht om een omgeving te creëren die het studentenwelzijn bevordert op onze universiteit. Tegenwoordig streven studenten naar academische excellentie, terwijl ze ook de druk ervaren om het perfecte leven te hebben op alle andere dimensies. Door het aanbieden van tools om beter om te gaan met deze uitdaging, moedigen we iedere student aan om een productief en succesvol studentenleven te hebben. Lees meer.

 • Enactus EUR is dé incubator voor sociale ondernemers op campus. We zijn een vereniging van meer dan 50 ondernemende studenten die aan winstgevende startups werken om sociale impact te maken. Met in totaal 7 startups en 3 comités, is het ons doel om de wereld duurzamer en eerlijker te maken door ondernemende studenten de middelen te geven om hun sociale onderneming op te zetten en te leiden. Lees meer.

 • Rethinking Economics NL is een netwerk van studenten, academici en gepassioneerde denkers die samenkomen om de economie te diversifiëren en nieuw leven in te blazen. We streven naar diversiteit in het economisch denken en zijn inclusief voor studenten en wetenschappers met verschillende academische achtergronden. We zijn ruimdenkend en respectvol naar het standpunt van anderen, gesterkt in het nederige besef dat niemand een monopolie op de waarheid heeft. Lees meer.

 • Psychedelic Science Collective - Rotterdam. Nu onderzoekers de brede inzetbaarheid van psychedelische stoffen herontdekken, ontpopt psychedelische wetenschap zich als een veelbelovend onderzoeksgebied. Deze stoffen omvatten klassieke psychedelica zoals psilocybine en DMT, samen met niet-klassieke psychedelica zoals MDMA en Ketamine. Sommige van deze middelen zijn veelbelovend bij de behandeling van psychiatrische problemen zoals post-traumatische stress stoornis, depressie, angst, en verslaving, en lijken waardevolle hulpmiddelen te zijn voor persoonlijke ontwikkeling en de studie van de geest. Universitaire curricula bieden weinig informatie over de wetenschappelijke vooruitgang op dit gebied, waarvan wordt gesuggereerd dat het een revolutie teweeg zou kunnen brengen in de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen en de manier waarop we de geest bestuderen. Daarom is Psychedelic Science Collective opgericht om te informeren over dit onderwerp. Lees meer. 

 • De Erasmus Sustainability Hub is een overkoepeling van duurzame initiatieven op de campus van de Erasmus Universiteit. Samen organiseren we verschillende evenementen, helpen we nieuwe ideeën groeien en promoten we duurzaamheid. Dat laatste doen we door de universiteit en andere verenigingen te helpen verduurzamen én door studenten te helpen hun dagelijkse leven duurzamer te maken. Read more.

   

 • Culture Calling! is een groeiend platform dat als doel heeft de overgang van student naar cultureel professional te ondersteunen. We verzamelen een breed aanbod van informatie waarbij we de focus leggen op de carrièredynamiek van de cultuursector. Door open gesprekken te voeren met belangrijke spelers in de werkveld en met hen samen te werken op verschillende vlakken proberen we inzicht te krijgen vanuit een veelvoud aan perspectieven. We stimuleren de uitwisseling van kennis en skills tussen student en professional om ieder hun persoonlijke weg te laten vinden in het culturele werkveld.  Read More.

 • Women’s Business Network (WBN) is een vereniging die ernaar streeft de genderkloof te dichten en jonge vrouwen door middel van inspiratie en mogelijkheden te verenigen. Door evenementen te organiseren die zich richten op netwerken, de vertegenwoordiging van vrouwen in verschillende industrieën en de bewustmaking van gendervooroordelen, willen we studenten ondersteunen bij het starten van hun carrière en het bereiken van hun volledige potentieel. Lees meer.

 • Het Erasmus Student Journal of Philosophy (ESJP) is een dubbelblind, collegiaal getoetst studententijdschrift dat de allerbeste filosofische papers, geschreven door studenten van de Erasmus School of Philosophy en het Humanities programma van de Erasmus University College, publiceert. Het ESJP streeft ernaar om de filosofische omgeving van de EUR te verrijken om zo studenten hun denken verder te helpen ontwikkelen, ideeën uit te wisselen met elkaar en deze te presenteren aan een groter intellectueel publiek. Lees meer.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen