Toelatingseisen

Bachelor Bedrijfskunde

Om een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te mogen beginnen, zijn er diverse toelatingseisen. Je kan worden toegelaten met:

Vwo-diploma

Diploma’s met de vwo-profielen Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid geven rechtstreeks toelating tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Voor diploma’s met het profiel Cultuur en Maatschappij is aanvulling vereist op wiskunde C door wiskunde A of wiskunde B.

Dit kun je aantonen door:

 • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
 • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

Onze ervaring is dat een voldoende voor wiskunde A dan wel B en behoorlijke kennis van de Engelse taal essentieel zijn voor het succesvol voltooien van deze opleiding.

Hbo-propedeusediploma

Studenten met een hbo-propedeuse zijn niet rechtstreeks toelaatbaar tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Je bent alleen toelaatbaar indien je in het bezit bent van een hbo-propedeusediploma met een GPA (gewogen gemiddeld cijfer) in het eerste jaar van het HBO hoger of gelijk is aan een 7,5 én je daarnaast kunt aantonen dat je voldoende wiskundig onderlegd bent. Dit laatste kun je doen door: 

 • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
 • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

Neem sowieso contact op met de studieadviseur om jouw situatie te bespreken.
E-mail: studieadviseur@remove-this.rsm.nl

Hbo-diploma

Studenten met een vierjarige, afgeronde, aan Bedrijfskunde verwante hbo-studie kunnen worden toegelaten tot de pre-master indien zij aan de toelatingseisen voldoen. Zie voor meer informatie over deze toelatingseisen en inschrijving: hbo pre-master site

Indien je niet toelaatbaar bent tot de pre-master, kun je overwegen te starten in het eerste jaar van de bachelor Bedrijfskunde. Je bent tot de bachelor toelaatbaar indien

- je voldoet aan de eisen gesteld bij hbo-propedeusestudenten (zie hier boven), óf
- je een hbo-einddiploma bezit en daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende wiskundig onderlegd bent. Dit laatste kun je doen door: 

 • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
 • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

Neem sowieso contact op met de studieadviseur om jouw situatie te bespreken.
E-mail: studieadviseur@remove-this.rsm.nl

Wo-propedeusediploma

Studenten met een wo-propedeusediploma  zijn niet rechtstreeks toelaatbaar tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Je bent toelaatbaar indien
- je in het bezit bent van een vwo-diploma met wiskunde A of B, óf
- je in het bezit bent van een vwo-diploma zonder wiskunde A of B en daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende wiskundig onderlegd bent, óf
- je in het bezit bent van een wo-propedeusediploma met een GPA (gewogen gemiddeld cijfer) hoger of gelijk aan een 7,5 en je daarnaast kunt aantonen dat je voldoende wiskundig onderlegd bent. 

Aantonen dat je voldoende wiskundig onderlegd bent kun je doen door: 

 • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
 • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

Neem sowieso contact op met de studieadviseur om jouw situatie te bespreken.
E-mail: studieadviseur@remove-this.rsm.nl

Wo-diploma

Studenten met een afgeronde wo-bachelor, -master of drs. opleiding, kunnen worden toegelaten tot onze opleiding Master in Management (MiM) indien zij voldoen aan de toelatingseisen. Zie voor meer informatie over deze toelatingseisen en inschrijving: Master in Management site.

Indien je niet toelaatbaar bent tot de Master, kun je overwegen te starten in het eerste jaar van de bachelor Bedrijfskunde. Je bent toelaatbaar indien
- je in het bezit bent van een vwo-diploma met wiskunde A of B, óf
- je in het bezit bent van een wo-diploma en daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende wiskundig onderlegd bent.
Dit laatste kun je doen door: 

 • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
 • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

Neem sowieso contact op met de studieadviseur om jouw situatie te bespreken.
E-mail: studieadviseur@remove-this.rsm.nl

Buitenlands Diploma

Wanneer je een buitenlandse vooropleiding – secondary education – volgt (of al hebt afgerond), neem dan voor toelatingsmogelijkheden tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit, telefoon: +31 10 408 17 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 en 16.00 uur) of per e-mail admissions.office@remove-this.oos.eur.nl om deze vooropleiding te laten waarderen.

Ook een International of European Baccalaureate behaald in Nederland geldt als een niet-Nederlands diploma! 

Overige

Als je eenentwintig jaar of ouder bent en niet beschikt over een van de vereiste vooropleidingen, kun je in bepaalde gevallen toch worden toegelaten tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Je neemt dan deel aan een toelatingsonderzoek (Colloquium Doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van deze opleiding.

Kijk voor meer informatie op de website van het ESSC, telefoonnummer 010 – 4082323 of neem contact op met de studieadviseur tijdens het telefonisch spreekuur:

Maandag- of woensdagochtend van 9:30 – 10:30 uur op telefoonnummer  010 – 408 18 91.

Aanmelden en inschrijven

Als je al weet wat je wilt studeren en je besluit vast staat, meld je dan aan via Studielink. Het kan maar vast geregeld zijn.

Meer specifieke informatie over: