Brochure

Bachelor Filosofie

De studie Filosofie is even veeleisend als avontuurlijk. Filosofen zoeken de grenzen op van wat wij denken te weten en vragen dóór waar wetenschappers halt houden.

Brochure Bachelor in Wijsbegeerte (BA)

Brochure Bachelor in Filosofie
Faculteit der Wijsbegeerte


In deze brochure vind je specifieke informatie over de Bacheloropleiding:

  • Filosofie