Toelating

Bachelor Filosofie

Om een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te mogen beginnen, zijn er diverse toelatingseisen. Je kan worden toegelaten met:

  • een vwo-diploma;
  • een propedeuse van een hbo- of wo-opleiding;
  • colloquium doctum;
  • een buitenlands diploma.

Toelatingseisen vwo-diploma

Elk vwo-profiel geeft recht op toelating tot de bachelor Filosofie in Rotterdam.

Toelatingseisen hbo en wo-propedeuse

Je wordt ook toegelaten met een propedeuse of einddiploma van een erkende universitaire of hbo-opleiding.

Colloquium doctum

Als je 21 jaar of ouder bent en niet beschikt over de vereiste vooropleiding, dan word je in bepaalde gevallen toch toegelaten. Daarvoor moet je deelnemen aan een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van deze opleiding. Meer informatie vind je op colloquium.eur.nl. Ook de studieadviseur kan je over het colloquium doctum informeren (zie Contact).

Toelatingseisen buitenlands diploma

Heb je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg afgerond? Neem dan tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit. Bel: (010) 408 17 86 (dagelijks van 13.30 - 16.00 uur). Zie voor meer informatie: www.bacheloradmission.eur.nl.