Toelatingseisen

Bachelor Gezondheidswetenschappen, BMG

Alle vwo-profielen met wiskunde bieden toelating tot de bachelor.

Ook met een propedeuse of einddiploma van een erkende universitaire of hbo-opleiding kun je je voor Gezondheidswetenschappen, BMG inschrijven. Je moet wel wiskunde op vwo-niveau hebben gehaald.

Heb je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg afgerond? Neem dan contact op met het Admissions Office van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ben je 21 jaar of ouder en heb je niet de juiste vooropleiding? Dan kun je in bepaalde gevallen toch de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, BMG volgen. Je moet dan deelnemen aan een toelatingsonderzoek (het colloquium doctum) om aan te tonen dat je het niveau van de opleiding aankunt. Meer informatie vind je hier.

Wiskunde

Let wel op dat je wiskunde op vwo-niveau moet beheersen voor aanvang van de bachelor. Je kunt je gewoon aanmelden voor de bachelor, ook al ben je nog niet in het bezit van je wiskundecertificaat. Vermeld wel bij inschrijving dat je bezig bent om het te halen en dat je op het moment van aanvang van de bachelor in het bezit zult zijn van het wiskundecertificaat. Als je het certificaat hebt ontvangen, stuur je hier een kopie van naar hetzelfde adres als waar je je hebt aangemeld.

Er zijn verschillende manieren om jouw wiskunde op te halen.

 • Deficiëntietoets wiskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
  Je kunt een deficiëntietoets wiskunde maken bij het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC). Als je een voldoende haalt voor deze toets, krijg je een getuigschrift waarmee je kunt aantonen dat jouw wiskundekennis op het vereiste niveau is. N.B. De deficiëntietoets aan de EUR omvat geen cursus wiskunde. Je moet je dus zelfstandig of op een andere manier voorbereiden op de toets.
  » Klik voor meer informatie op de website van het Erasmus Studenten Service Centrum.
 • De Centrale Commissies Voortentamen (CCVX)
  De Centrale Commissie biedt het Voortentamen Wiskunde aan. Als je het tentamen met een voldoende behaalt, krijg je een testimonium waarmee je aantoont dat jouw wiskundekennis op voldoende niveau is. N.B. Het Voortentamen Wiskunde omvat geen cursus wiskunde. Je moet je dus zelfstandig of op een andere manier voorbereiden op het tentamen.
  » Kijk voor meer informatie op de website van De Centrale Commissies Voortentamen.
 • Boswell-Bèta
  Boswell-Bèta (voorheen James Boswell Instituut) biedt verschillende mogelijkheden aan om je wiskundekennis op te halen.
  » Kijk voor meer informatie op de website van het Boswell-Bèta.

Aanmelding

Aanmelden voor een bacheloropleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam kan via Studielink. Je maakt daar een account aan en selecteert de opleiding van je keuze. Daarna komt de EUR in actie. Wij kijken of jij toegelaten kunt worden en sturen je meer informatie. De eerste stap is dus aan jou, meld je aan via Studielink!