Erasmus Duurzaam

Onderwijs en onderzoek

De EUR is een universiteit die zich bij uitstek richt op de maatschappij. Vrijwel al het onderwijs en onderzoek dat hier plaatsvindt richt zich op de samenleving, de werking daarvan en de bijbehorende problemen. Dat betekent dat er veel aandacht is voor die maatschappij en de rol die wetenschappers en (oud-)studenten daarin spelen.
De EUR kent een keur aan onderzoekers en docenten, onderzoeksgroepen, onderzoeksinstituten en programma's, die expertise hebben op het terrein van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.