Dienstraden

De belangen van de medewerkers van het University Support Centre (USC), de Algemene Bestuursdienst (ABD) en de Universiteitsbibliotheek (UB) worden behartigd in drie Dienstraden.

De Dienstraden oefenen in het eigen organisatieonderdeel medezeggenschap uit op het terrein van onder meer de arbeidsvoorwaarden, het algemeen personeelsbeleid en de arbeidsomstandigheden. Regelmatig vindt overleg plaats met de hoofden van de betreffende organisatieonderdelen.

Voor onderwerpen die betrekking hebben op meer dan één organisatieonderdeel wordt de medezeggenschap uitgeoefend door de Universiteitsraad.

Iedere drie jaar zijn er verkiezingen. Alle medewerkers van de ondersteunende diensten hebben zowel stemrecht als het recht om zich verkiesbaar te stellen voor de Dienstraden.

De huidige zittingstermijn loopt tot 1 september 2017.