Faculteitsraden

De faculteitsraad is het decentrale medezeggenschapsorgaan van een faculteit. De leden worden voor de helft gekozen door en uit het personeel en voor de andere helft door en uit de studenten van de betreffende faculteit.

De faculteitsraad heeft globaal dezelfde bevoegdheden als de Universiteitsraad, maar dan op facultair niveau.

Enkele voorbeelden:

  • de faculteitsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het onderwijs- en examenreglement;
  • de faculteitsraad heeft tevens instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het faculteitsreglement;
  • als een reorganisatie plaatsvindt, wordt de personeelsgeleding van de faculteitsraad daarover in een vroeg stadium ge├»nformeerd door de decaan. De decaan betrekt de personeelsgeleding ook inhoudelijk bij (het voornemen tot) de reorganisatie en het daaruit voortvloeiende sociaal plan.

Kijk voor de bevoegdheden op de site van de U-Raad

De Faculteitsraden: