Avondprogramma

Orthopedagogiek

Waar gaat deze specialisatie over?

In deze masterspecialisatie leer je over alle aspecten van de diagnostische en behandelingscyclus. Je verdiept je in verschillende diagnostische instrumenten, je maakt kennis met de afname van instrumenten en met de interpretatie van diagnostische resultaten en leert deze te rapporteren volgens de professionele richtlijnen.

Ook maak je kennis met diverse vormen van behandeling en ondersteuning; je zoekt zelfstandig evidence-based interventies op en maakt, op basis van casuïstiek, een onderbouwde keuze voor de juiste vorm van ondersteuning. Ook maak je kennis met het forensisch orthopedagogisch werkveldwaarbij je leert over diverse theoretische- en verklaringsmodellen voor thema’s binnen de Forensische Orthopedagogiek , zoals kindermishandeling en problematische opvoedingssituaties, jeugdigen en gezinnen met meervoudige en complexe problematiek, veelplegers en jeugddelinquentie, verslavingsproblematiek en middelenmisbruik. 

Je leert diverse professionele vaardigheden binnen deze master die je in de praktijk kan toepassen. Zo leer je diagnostische vaardigheden zoals testafname, interpretatie en rapportage van diagnostische resultaten. Daarnaast maak je kennis met interventie- en klinische gespreksvaardigheden, waaronder cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering, en het inschatten van recidive-risico bij delinquent gedrag. Ook leer je rekening te houden met diversiteit in orthopedagogisch onderzoek en – handelen. 

Voor wie bestemd?

Wil je meer weten over evidence-based diagnostiek en behandeling van problemen in de ontwikkeling en opvoeding van jeugdigen? En wil je vanuit de praktijk of onderzoek bijdragen aan de verbetering van leefomstandigheden van kwetsbare kinderen,jongeren en/of hun gezin? Dan is deze master echt iets voor jou!

Onderwijsprogramma

Semester 1: vier vakken
Het eerste semester bestaat uit vier blokken. De blokken worden na elkaar aangeboden, zodat je je op één blok tegelijk kunt concentreren. Een blok wordt gegeven gedurende vijf weken. Daarnaast volg je een bij het blok behorend practicum.

Semester 2: Stage en master thesis
In het tweede deel van het jaar wordt er stage gelopen. Daarnaast wordt de scriptie in deze periode geschreven. Voor de stage zijn er verschillende mogelijkheden: 
1: een praktijkstage, waarbij wordt gewerkt aan beroepsvaardigheden en er tegelijkertijd een scriptie wordt geschreven over een onderwerp van de wetenschappelijke staf;
2: een onderzoeksstage, waarbij je onderzoek doet en een scriptie schrijft;
3: een gecombineerde stage, waarbij je praktijkwerkzaamheden, onderzoek en de scriptie binnen een stage combineert.

NB Tijdens praktijkstages kun je, wanneer je onder supervisie van een NVO erkende supervisor diagnostische werkzaamheden uitvoert, ook je basisaantekening psychodiagnostiek behalen

Curriculum

De voertaal binnen deze masterspecialisatie is Nederlands. Deze masterspecialisatie is ook te volgen in de avond. Als de avondgroep een te kleine omvang heeft, wordt gezocht naar een passende didactische vorm van avondonderwijs. 

Dit is het globale curriculum dat bij in de master gehanteerd wordt:

Het onderwijsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het onderwijsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen