Opening Academisch Jaar: een Erasmiaan draagt met zinvolle oplossingen bij aan de samenleving van de toekomst

Opening Academisch Jaar 2018
Michelle Muus

Collegevoorzitter Kristel Baele opent maandag 2 september het nieuwe academisch jaar met een presentatie van de nieuwe strategie van de Erasmus Universiteit. De ‘Strategie 2024’ richt zich op het opleiden van nieuwe academici en maatschappelijke leiders die de uitdagingen van de wereldgemeenschap aankunnen en oppakken. Strategie 2024 is ontwikkeld vanuit de ‘one university’ gedachte en tot stand gebracht door wetenschappers, studenten en stakeholders. De officiele opening van het academisch jaar wordt gedaan door prof. dr. Rutger Engels, rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gastspreker Prof. Donna Dickenson
Technologische ontwikkelingen zijn een sterke aanjager van wereldwijde veranderingen. Ze hebben effect op de wijze waarop we leven, werken, leren en onderzoeken. Gastspreker Prof. Donna Dickenson (emeritus hoogleraar medische ethiek en geesteswetenschappen) gaat tijdens haar lezing in op de impact van nieuwe medische technologieen op maatschappelijke vraagstukken rond ethiek, participatie en gelijkwaardigheid. 

Universitaire prijzen
De volgende universitaire prijzen worden uitgereikt tijdens de opening van het academisch jaar:

 • Onderwijsprijs
  Prof.dr. Han Smit is sinds 2001 werkzaam bij de faculteit Erasmus School of Economics en is momenteel hoogleraar Corporate Finance. Hij geeft onderwijs in Corporate Finance en is visiting fellow bij NIAS (Netherlands Institute of Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences). Han Smit is een zeer gewaardeerd docent door zijn enthousiasme en motiverende manier van onderwijs geven.

 • Prof. Bruinsprijs
  De Professor G.W. J. Bruinsprijs is toegekend aan studente Maeve van den Aakster. Zij doet een onderzoeksmaster Infection & Immunity en een focus op infectieziekten en de overdracht van deze virussen tussen dieren en mensen. In deze context richt Van den Aakster zich specifiek op het vogelgriepvirus. Het doel van haar werk is om te begrijpen welke wilde vogels geïnfecteerd raken met het vogelgriepvirus en de vraag of vogels de ziekte kunnen overdragen op kippen of mensen. Deze 'one health approach' maakt een betere voorspelling van uitbraken mogelijk, helpt een epidemie te voorkomen en tijdige interventies te organiseren.

 • ​​​​​​Onderzoeksprijs
  Dr. Carlos Riumallo Herl werkt als als universitair docent aan Erasmus School of Economics. Zijn onderzoeksinteresses zijn gezondheidseconomie en de economie van veroudering. Zijn onderzoek is van groot belang voor de samenleving, zowel in Nederland als daarbuiten. Een andere prestatie van Dr. Riumallo Herl is de impact van zijn onderzoek zowel binnen als buiten de academische wereld.

 • Pof. H.W. Lambersprijs
  Silvan Licher heeft in 2016 de master Geneeskunde afgerond. Tijdens zijn studie was hij onderdeel van de Honours Class 2010 van het Erasmus MC. Na het behalen van zijn master is hij begonnen met zijn promotietraject bij de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC. Gedurende de eerste periode van zijn promotietraject heeft hij de Masteropleiding Klinische Epidemiologie cum laude afgerond. De jury is onder de indruk van zijn extra activiteiten die hij tijdens zijn studie heeft ondernomen, bijvoorbeeld de samenwerking met de afdeling Huisartsengeneeskunde voor studenten die hun kennis over de basale geneeskunde willen verbreden.

 • Rotterdam Scriptieprijs (samenwerking Gemeente Rotterdam en EUR)
  De winnaar van de Rotterdam Scriptieprijs 2019 is Myrthe van Delden met haar onderzoek genaamd “A design against crime”. De onderzoeker heeft zeer veel informatie verzameld met als casus een uitgebreide analyse van de aanpak over de strijd tegen de ‘ondermijnende criminaliteit’ op Rotterdam Zuid. De stad Rotterdam profileert zich volgens de media als een repressieve stad bij het bestrijden van criminaliteit en overlast maar wil steeds meer plaatsmaken voor de ‘positieve veiligheid’. Deze scriptie gaat verder dan de louter repressieve aanpak en kijkt tevens naar de positieve gedragsbeïnvloeding als onderdeel van de aanpak van criminaliteit.

 • Media zijn van harte uitgenodigd om de Opening Academisch Jaar 2019-2020 bij te wonen. Mocht u aanwezig willen zijn, meldt u zich dan vóór 31 augustus aan via T (010) 408 1216 of E press@eur.nl. Wij ontvangen u op 2 september graag om 14.45 uur voor een korte briefing en het bespreken van eventuele interviews. Interviews kunnen worden gegeven vanaf 16.45 uur.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, +31 10 4081216 of press@eur.nl
Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief.