Slim Studeren - Jaarklas

Goed uit de startblokken én voldoende tijd voor het studentenleven.

De Erasmus Universiteit verwacht van haar studenten ambitie, doorzettingsvermogen, lef en inzet. Studeren is immers niet iets wat je er even bij doet. Maar studenten mogen ook veel verwachten van de Erasmus Universiteit: Activerend onderwijs, efficiënte planning voor bijeenkomsten en tentamens, begeleiding in studievaardigheden en aandacht voor het individu in de groep.

Veel structuur dus: studenten weten waar ze aan toe zijn. We stimuleren studenten om te studeren en te presteren. Wetenschappelijk onderzoek naar uitstelgedrag en studievoortgang heeft ons hiervoor bruikbare inzichten gegeven. Die brengen we nu in de praktijk met de invoering van het jaarklassensysteem. Hiermee beogen we dat studenten als groep hun eerste jaar in één kaar halen en de rest van hun studie voortzetten met een schone lei, zonder erfenissen uit het eerste jaar. Dit nieuwe, slimme studeren zorgt ervoor dat er ook nog volop ruimte overblijft voor een goed studentenleven. Als dat geen goede start is?

Ter introductie

Op de middelbare school heb je een mentor en meerdere docenten en in je werkzame leven heb je een leidinggevende. Op de universiteit is er niet zo’n anker, iemand waar je op terug kunt vallen. De overgang van het veilige beschermde voortgezet onderwijs naar het vrije, op eigen verantwoordelijkheid gerichte universitair onderwijs is groot. Soms te groot en dan kun je makkelijk in een gat vallen: je ‘vergeet’ te studeren door alle verworven en aanlokkelijke vrijheden, je loopt achterstand op en je leert niet hoe je efficiënt, effectief en met voldoening kunt studeren. Vervolgens loop je het eerste jaar veel vertraging op, of moet je zelfs stoppen.  Deze vertraging blijft de rest van de studietijd aan je kleven. In veel gevallen onnodig, want de meeste van deze studenten hebben het in zich om een studie met succes af te ronden. Je moet alleen de slag zien te maken van leren naar studeren. Dáár zit de winst: niet meer, maar wel efficiënter (lees: slim) studeren. Dat moet je meteen vanaf de eerste dag leren. Als studenten slim studeren, kunnen ze elkaar motiveren en tevens goed presteren.

De EUR biedt studenten een goede start met de introductie van de jaarklas.

Ingrediënten van de jaarklas zijn:

 • actieve studenten, die
  • snel hun medestudenten leren kennen
  • studeren belangrijk vinden
  • elkaar motiveren het eerste jaar in één keer af te ronden
 • gedreven docenten, die
  • studenten stimuleren om te studeren
  • duidelijke structuur bieden om te presteren
 • ambitieuze opleidingen, die
  • tentamens slim organiseren
  • goede prestaties van studenten extra belonen
  • studievoortgang nauwlettend volgen
  • begeleiding en training bieden in studievaardigheden

Deze ingrediënten zorgen samen voor een goede start:

 • Jij en je medestudenten willen allemaal het eerste jaar in één keer afronden. Dat moet ook, omdat je anders een negatief bindend studieadvies krijgt. Jullie zijn allemaal gemotiveerd om te presteren en dat geeft een positief groepsgevoel.
 • Je docenten bieden je de nodige structuur waarin je met dagelijkse regelmaat gaat studeren. Met uitdagende vragen en opdrachten, duidelijke verwachtingen, maar ook met harde deadlines, activeren ze je om te studeren. Zo leer je slim (=effectief) studeren. Dit is een onmisbare vaardigheid in een maatschappij waar het motto ‘een leven lang leren’ geldt.
 • De opleiding organiseert de tentamens zodanig dat je meteen de eerste tentamenkans zult grijpen om te laten zien wat jij in huis hebt. Niet uitstellen, maar meteen presteren. En haal je ondanks alles toch een onvoldoende? Misschien hoef je dat tentamen dan toch niet te herkansen. Want als jij op andere tentamens hoge cijfers haalt, laat je zien dat het ‘een misser’ was, en mag je compenseren. De opleiding beoordeelt je prestaties dus op basis van meerdere tentamens. Hiervoor stelt jouw opleiding een regeling op. Kortom, de jaarklas zorgt voor een veilige overgang van het schoolse middelbare onderwijs naar de immense vrijheid die het universitaire studentenleven biedt.

Slim studeren doe je aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En als jij echt slim studeert, heb jij ook voldoende tijd om te genieten van een goed studentenleven!