Aantal bestuursbeursmaanden per studentenorganisatie

Campus Woudestein in de avond

Studentengezelligheidsverenigingen

Het aantal maanden is gebaseerd op het aantal leden die staan ingeschreven als student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Leden die student van de EUR zijn

Aantal maanden

75-199

36

200-399

63

400-599

77

>599

90

Faculteits- en andere studieverenigingen

Op basis van studentenaantallen kent het College van Bestuur in juni of juli per faculteit een aantal bestuursbeursmaanden toe. De decaan van de faculteit geeft aan hoe deze bestuursmaanden over de facultaire organisaties worden verdeeld.

Studentensport

Op basis van het aantal sportkaarten voor studenten bepaalt het College van Bestuur jaarlijks hoeveel bestuursbeursmaanden beschikbaar zijn voor de sportorganisaties. Het bestuur van Erasmus Sport geeft aan hoe deze bestuursbeursmaanden worden verdeeld over de studentensportverenigingen.

Overige studentenorganisaties

Het aantal beursmaanden voor overige organisaties wordt bepaald aan de hand van het aantal leden. Als de betreffende organisatie geen leden heeft, bepaalt de Commissie Ondersteuning Studenten het aantal maanden op basis van de omvang van de activiteiten en het aantal studenten dat wordt bereikt met deze activiteiten. Zie voor meer informatie bijlage 1 ‘Bepaling van het aantal beursmaanden voor bestuurlijke activiteiten’ van de Regeling Profileringsfonds.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen