Subsidieregeling Fonds Bijzondere voorzieningen Erasmus Universiteit Rotterdam

Het Fonds Bijzondere Voorzieningen Erasmus Universiteit Rotterdam ondersteunt  eenmalige door EUR studentgroeperingen/-organisaties georganiseerde activiteiten op het gebied van culturele, esthetische en algemeen- maatschappelijke vorming, door het verstrekken van een garantiesubsidie.

Activiteiten die voor ondersteuning in aanmerking komen voldoen aan de volgende criteria:

  • de activiteiten liggen niet in het verlengde van het studieprogramma zoals symposia en studiereizen,
  • de activiteiten staan open voor alle studenten aan de EUR,
  • de deelnemers en/of toeschouwers dragen zelf op enigerlei wijze financieel bij,
  • de activiteiten bevorderen de eigen participatie van de deelnemende en bezoekende studenten.

Activiteiten die wel door studentengroeperingen/-organisaties worden georganiseerd, maar die niet volledig voldoen aan de hierboven genoemde criteria kunnen toch in aanmerking komen voor subsidiëring, indien daardoor een bijdrage wordt geleverd aan het door de EUR beoogde culturele, esthetische en algemeen maatschappelijke klimaat. In alle hierboven genoemde gevallen is sprake van garantiesubsidies.

Garantiesubsidies worden minimaal 1 maand voorafgaand aan het evenement aangevraagd. De aanvraag bestaat uit een beschrijving van de activiteit waarbij ingegaan wordt op de hierboven genoemde criteria en een begroting. Er kan aanvullende informatie worden gevraagd

Na afloop van de activiteit kan de garantiesubsidie (of een deel daarvan) worden opgevraagd door het insturen van de financiële eindafrekening.

De garantiesubsidie kan tot 1 jaar na de activiteit worden opgevraagd.

De aanvraag wordt gericht aan:

Mw. drs. Lilian I.M. Jillissen
Directeur  Education & Student Affairs 
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam.

Email: lilian.jillissen@eur.nl.