Corporate logo

Het corporate logo wordt gebruikt op instellingsbrede communicatiemiddelen of op materiaal van bijvoorbeeld corporate diensten (Prof. Services en stafafdelingen), de Universiteitsbibliotheek of het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Marketing & Communications

Samenstelling

Het corporate logo bestaat uit een beeldmerk en een woordmerk.
Deze worden altijd in combinatie gebruikt.

Het beeldmerk bestaat uit de handtekening van Erasmus. Het woordmerk bestaat uit de volledige naam van de universiteit met optioneel de pay-off 'Making Minds Matter'.
De pay-off heeft een vaste plek onder het woordmerk en staat dus nooit op zichzelf.

Marges & Bounding Box

Corporate woordmerk

Het woordmerk past binnen 1x5 vierkanten en heeft links en onder 1 vierkant marge. Het woordmerk met bounding box is dus altijd 3 vierkanten hoog en 7 vierkanten breed. Het woordmerk is uitgelijnd aan de onderkant. Het corporate woordmerk is op 100% 84(b) x 36(h) mm.

Corporate beeldmerk

Het Corporate beeldmerk past precies binnen 1x3 vierkanten en heeft rondom 1 vierkant marge. Het beeldmerk met bounding box is dus altijd 3 vierkanten hoog en 5 vierkanten breed. Het corporate beeldmerk is op 100% altijd 60(b) X 36(h)mm.

Plaatsing

Het beeldmerk staat altijd in de rechter onderhoek, zoals een handtekening onder een brief. Het woordmerk staat in de linker onderhoek. De ruimte tussen het beeldmerk en het woordmerk is variabel en is afhankelijk van de breedte van de drager. 

Wanneer het middel niet breed genoeg is om het beeld- en woordmerk naast elkaar te plaatsen, plaatsen we de gestapelde variant van het woordmerk in de linker bovenhoek. Het beeldmerk blijft in de rechter onderhoek staan.

Marketing & Communications

Grootte en toepassing

100% toepassing

Het logo is specifiek ontwikkeld voor een bepaalde grootte. We noemen dit de 100% toepassing. De hoogte van het logo in de 100% toepassing is inclusief bounding box 36 mm hoog. 

A-formaten tot A3 

Voor druk- en printtoepassingen tot A3 is de grootte van het logo bepaald. Dit betekent dat het 100% logo in sommige gevallen kleiner of groter geschaald moet worden. 

Let op! Op 27 oktober 2014 zijn de verhoudingen van de logo's gewijzigd en op 20 januari 2015 is de nieuwe pay-off toegevoegd. Download daarom op deze pagina de nieuwe logosets en let goed op onderstaande tabel.

A6 = 70% toepassing 
A5 = 80% toepassing
A4 = 100% toepassing 
A3 = 175% toepassing

Marketing & Communications

Kleuren

Het corporate logo is donkergroen. We noemen deze versie de positieve variant. Het witte logo noemen we de dia-positieve variant. Deze gebruiken we bij een gekleurde ondergrond of bij een ondergrond die niet genoeg contrast heeft.

De pay-off is heldergroen bij gebruik van de positieve variant. De pay-off is wit bij gebruik van de dia-positieve variant.

Students are listening to lecture.
Example of a lustrumtag

Lustrumtag & promotierichtlijnen

Maak je video's voor social media, de website of het intranet (MyEUR) over het lustrum? Download via SurfDrive de lustrumtag (wachtwoord: lustrum2023).

Ga je een lustrumevenement organiseren? Download dan de onderstaande richtlijn.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen