Don'ts bij gebruik logo

Marketing & Communications

Onvoldoende contrast

Let er bij het plaatsen van het logo op dat er voldoende contrast tussen het logo en de achtergrond is. Let er op dat zowel het beeldmerk als het woordmerk met de payoff goed leesbaar is.

Marketing & Communications

Typografische wijziging

Het is niet toegestaan om een typografische wijziging te doen aan het logo, bijvoorbeeld door het lettertype van het woordmerk aan te passen. Ook een Nederlandse vertaling van het logo en/of pay-off is niet toegestaan.

Marketing & Communications

Verschalen

Het logo dient altijd op het juiste formaat geplaatst te worden. Zie ook de logo richtlijnen.

Marketing & Communications

Aanpassen kleurcombinatie

Het is niet toegestaan om de kleuren van het logo - woordmerk en/of signatuur - te veranderen of afwijkende woordmerken te gebruiken.

Marketing & Communications

Schaduw

Het is niet toegestaan om een schaduw of een ander effect onder het logo te plaatsen.

Marketing & Communications

Plaatsing logo

De logo's hebben een vaste plaats. Het is niet toegestaan om hiervan af te wijken. Klik hier voor de logo richtlijnen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen