Studentenprojecten

Binnen de Universiteitsraad is ‘Students for Students’ opgezet. Students for Students stimuleert en faciliteert vernieuwingsinitiatieven door studenten die bijdragen aan de onderwijskwaliteit voor studenten. 

De Community for Learning & Innovation faciliteert de samenwerking met studenten. Door studenten actief te betrekken bij innovatie van het onderwijs kan er samen gewerkt worden aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

Projecten