Choices and Dilemmas in Health Care (ESHPM)

Doctor showing patient a screen
  • Aanvrager en projectleider ESHPM: Hester van den Bovenkamp

  • Projectleider CLI: Giovanni Nobre (Risbo)

Ontwikkeling van een volledig blended vak

Omschrijving: Tijdens het onderwijsblok lopen studenten stage en zijn daardoor maar 1 dag per week op de campus. Dit maakt het moeilijk om met ‘traditionele onderwijsmethodes (contactonderwijs – hoorcolleges) de diepte in te gaan met de stof. We willen ervoor zorgen dat studenten ook de overige dagen actief met de stof aan de slag kunnen en goed voorbereid naar het contactonderwijs komen. Met andere woorden, met deze innovatie ontwikkelen we flexibel activerend onderwijs voor de studenten.

Doel: De oplossing die geboden wordt is de ontwikkeling van een volledig blended onderwijsblok met interactief online materiaal zoals kennisclips en discussieopdrachten. De focus ligt hierbij op case-based teaching. Hierdoor kunnen studenten alsnog diep ingaan op de stof en goed voorbereid bij het contactonderwijs zijn.

Resultaat: Resultaten zullen worden gedeeld wanneer het project afgerond is.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen