Digitalisering opleidingsprogramma EGSL (ESL)

Laptop - cup of coffee - phone
  • Aanvrager en projectleider ESL: Wouter Verheyen

  • Projectleiders CLI: Marit Nieuwenhuys & Remy Fermont (Risbo)

Ontwikkeling digitaal onderwijsprogramma

Erasmus Graduate School of Law (EGSL) heeft sinds de oprichting in 2012 een regulier, fulltime onderwijsprogramma. Het heeft een verplicht karakter en het ligt in de lijn der verwachting om dit verplichte karakter door te trekken naar alle promovendi, inclusief buitenpromovendi. EGSL wil een digitale onderwijsvariant van het huidige programma ontwerpen voor buitenpromovendi van EGSL, kandidaten voor de jaarlijkse recruitment round en promovendi met een afwijkend startmoment. Om die reden wordt er op dit moment een online programma ontwikkeld met modules over communicate your research, research lab, research methods en writing clinic.

Doel

Doelen van het maken van deze online module zijn:

  • Het onderwijsprogramma voor buitenpromovendi beschikbaar maken.
  • Meer ruimte creëren voor interactie in de colleges.
  • Meer flexibiliteit in het onderwijs. “Just in time leren” wordt mogelijk gemaakt. Promovendi kunnen onderdelen uit het digitale onderwijsprogramma en clips herbekijken op het moment dat het handig en nuttig is voor het onderzoek. Dit is juist voor buitenpromovendi belangrijk, omdat EGSL zo kan inspelen op de verschillende instroommomenten. 
  • De exposure van EGSL neemt toe (dit is goed voor internationale betrekkingen en het is een goede aanvulling op bijvoorbeeld de wervingsronde en het junior fellowship).
  • De digitale omgeving kan op termijn eventueel worden ingezet in het huidige recruitment proces (om meer kwalitatief hoogstaande onderzoeksvoorstellen te ontvangen).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen