Educational video's 'Stoornissen bij kinderen' (ESSB)

Child playing with different colours of clay
  • Aanvrager en projectleider ESSB: Rianne Kok

  • Animaties: Moville

  • Projectleider CLI: Romy van Leeuwen en Rachel Ligtvoet (Risbo)

Ontwikkelen van educational video's voor het vak “Orthopedagogiek: Stoornissen bij kinderen”

In deze onderwijsinnovatie worden animaties en educational videos ontwikkeld voor het vak “Orthopedagogiek: Stoornissen bij kinderen” (5 EC) van de faculteit Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. In dit tweedejaars vak leren studenten veel feitelijke informatie over stoornissen die in de kindertijd kunnen worden voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kenmerken, prevalentiecijfers, en DSM-V criteria voor diagnostisering van stoornissen zoals ADHD en Autisme. Nu kost het tijdens de nabespreking in de onderwijsgroepen veel tijd om deze feitelijke informatie te bespreken. Dit gaat ten koste van de verdiepende discussie over de oorzaken en gevolgen van deze stoornissen.

Doel

Door korte educational videos te ontwikkelen over de kenmerken, prevalentie, en DSM-V criteria van stoornissen bij kinderen, wordt tijd vrijgemaakt in de onderwijsgroepen voor verdiepende discussie. Daarnaast worden korte animaties ontwikkeld van de casusbeschrijvingen (‘problemen’), die op een activerende manier aanzet geven voor de voorbespreking van de stoornissen. Als de video’s goed bevallen, dan zullen er daarna ook video’s worden gemaakt voor de overige stoornissen die in dit vak centraal staan.

Resultaat

Resultaat zal na de afronding en evaluatie worden gedeeld.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen