Regulated Competition in Healthcare Systems: Theory & Practice (ESHPM)

Black/blue image of DNA
  • Aanvrager en projectleider ESHPM: Richard van Kleef

  • Projectleider CLI: Marit Nieuwenhuys (Risbo)

Regulated competition in healthcare systems: Theory and practice

Deze Massive Online Open Course (MOOC) helpt studenten met het begrijpen van de theorie en praktijk van gereguleerde competitie in gezondheidszorgstelsels.

Over heel de wereld hebben veel landen, waaronder Nederland, België, Israël en de Verenigde Staten het model van gereguleerde competitie geïmplementeerd in hun gezondheidsstelsel of overwegen zij dat te doen. Dit model is gericht op het combineren van de voordelen van competitie met de voordelen van regulering.

Specifieker; goed ontworpen competitie onder zorgverzekeraars en zorgleveranciers kan deze actoren stimuleren om middelen slim te gebruiken. Goed ontworpen regulering kan helpen om competitie te regelen en te beschermen, en om gezondheidszorg betaalbaar voor iedereen te maken, inclusief zieke en arme mensen.

De laatste paar decennia hebben de docenten van deze MOOC extensief het ontwerp van gereguleerde competitie in verschillende landen bestudeerd. Zij geloven erin dat hun kennis van grote waarde kan zijn voor studenten, onderzoekers, en beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in de hervorming van het gezondheidszorgstelsel. Deze MOOC bestaat uit een mix van videocolleges, quizzen, discussie-ontlokkers, leesstof en opdrachten. Na deze MOOC kunnen studenten de motivatie van gereguleerde competitie in gezondheidszorgstelsels uitleggen. Daarbij zullen ze de principes van gereguleerde competitie leren en de voorwaarden die vervuld moeten worden om het model te laten werken.

De MOOC wordt gelanceerd in september 2019.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen