Kennisclips medische psychologie

Arts en patiënt in gesprek
  • Aanvrager en projectleider: Hester van Eeren (EMC)

In 2021 heeft projectmanager Hester van Eeren het CLI project Kennisclips in medische psychologie succesvol afgerond.

Wat houdt het project in?

Om de toepassing van psychologische concepten in de latere beroepspraktijk van een arts beter te laten beklijven, hebben we de concepten kort en bondig toegelicht en geïllustreerd in een kennisclip, met een uitgewerkt voorbeeld in arts-patiënt of arts-arts communicatie.

Welke onderwijsproblemen probeer je op te lossen?

Effectieve communicatie komt vanuit de sectie Medische Psychologie in verschillende lessen/leerlijnen terug in de Bachelor en Master Geneeskunde. Psychologische theorieën en concepten lijken voor studenten Geneeskunde veelal een wat ‘ver van mijn bed show’: ze weten de concepten niet direct te koppelen aan de praktijk.

Door de uitleg van een concept in de kennisclip toe te passen op een praktijkvoorbeeld willen we voorkomen dat aangeboden kennis uit de studie verloren gaat, terwijl dit juist van toegevoegde waarde is voor effectieve communicatie tussen arts en patiënt of tussen artsen onderling.

Het resultaat

Er zijn in totaal acht kennisclips opgenomen, over het kernkwadrantenmodel, de Roos van Leary, het Gschema,  de communicatietheorie van Watzlawick, de Big 5 (persoonlijkheidskenmerken), teamcompententies, de hulpvraag en overdracht en tegenoverdracht. In de clips zijn deze onderwerpen uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Studenten kunnen de clips makkelijk terugkijken als daar behoefte aan is. Daarnaast helpen het docenten met een eenduidig uitgangspunt in de uitleg en het gebruik van de concepten in de lessen.

De clips zijn een vorm om onderwijs meer blended vorm te geven.

Voor deze kennisclips werkte het goed om te denken aan het volgende:

Denk dan aan de volgende punten in de voorbereiding:

  1. Ga naar je Learning Innovation team. Er is veel mogelijk in de studio en de DIY booths.
  2. Begin de clips met een aansprekend en herkenbaar voorbeeld, en werk eventuele concepten uit aan de hand van dat voorbeeld, op die manier wordt de interesse gewerkt en de relevantie van het onderwerp benadrukt
  3. Gebruik je 3D animaties? Denk dan goed na hoe dit er in beeld uit kan zien en of het ondersteunend is aan dat wat je uitlegt
  4. Voor studenten die de tekst graag nalezen of beluisteren kun je ervoor zorgen dat de tekst ook op die manier beschikbaar is, al blijft het kijken van de clip natuurlijk het meest leerzaam!

Bekijk welke kennisclips er zijn opgenomen.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen