MOOC on Sustainable Finance (RSM)

  • Aanvrager en projectleider RSM: Prof. Dirk Schoenmaker

  • Projectleider CLI: Justin Sheehan

Ontwikkelen van de MOOC 'Sustainable Finance'

Studenten (Master Finance & Investment) zijn meer en meer geïnteresseerd in duurzaamheid. Toch merken we ook dat – ondanks het enthousiasme van de studenten – het instapniveau qua kennis erg heterogeen is. Dat is ook logisch, want ‘duurzaamheid’ is geen verplicht onderdeel van het curriculum, in de bachelor noch master. Dat is jammer, want we zouden de studenten graag echt praktisch aan de slag zetten; met opdrachten, cases en discussies. Uiteindelijk zijn de studenten van nu de professionals van de toekomst en we willen hen graag laten zien hoe je duurzaamheid echt in de praktijk kan brengen in finance.

Doel

We zouden het (theoretische) gedeelte van het vak in een voorbereidende MOOC willen gieten en het daarmee een meer blended context willen geven. Hopelijk creëren we dan in de klas meer ruimte voor dynamiek, praktijk en gesprek in plaats van uitsluitend (of grotendeels) eenzijdige kennisoverdracht. Ook kunnen we in een digitaal voorbereidingstraject ruimte maken voor gastsprekers vanuit ons platform, die bij een jaarlijks (en fysiek) vak moeilijk te faciliteren zijn. 

Dit vak benadrukt waarom finance aan de basis zou moeten staan van de overgang naar een duurzame samenleving en hoe het deze overgang kan bevorderen. Studenten worden aangemoedigd om bij te dragen aan de overgang naar een duurzame en inclusieve samenleving door de waarde en de allocatie van de middelen meer zichtbaar te maken. De boodschap is dat je achterblijft als je niet meedoet.

Resultaat

Wanneer het project is afgerond zullen de resultaten worden gepubliceerd.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen