SOWISO binnen het RSM-onderwijs (RSM)

  • Aanvrager en projectleider RSM: Arco Jansen

  • Projectleider CLI: Arco Jansen

Verbeteren van het wiskundig onderwijs binnen RSM

Bij het onderwijs van RSM moeten studenten in veel vakken wiskundige vaardigheden leren, zoals statistiek, accounting en calculus. Deze vakken blijken het zwaarst te zijn voor studenten, wat ook blijkt uit de slagingspercentages voor dit soort vakken. Studenten vinden het vaak moeilijk om het materiaal te snappen, en de docenten hebben vaak te weinig tijd tijdens hun vak om elke student persoonlijke hulp en uitleg te geven. Om dit probleem op te lossen is er afgelopen jaren de tool Maple T.A. gebruikt in meerdere RSM-vakken. Met dit systeem zijn echter veel problemen geweest waardoor docenten hebben besloten het niet meer te gebruiken in hun vakken. De nood voor persoonlijke hulp bij studenten bestaat hierbij wel nog steeds.

Daarom wordt SOWISO geprobeerd, een e-learning platform, met een focus op wiskunde en soortgelijke vakken. SOWISO biedt een converteertool voor vragen van Maple T.A. naar SOWISO, zodat het gedane werk van voorgaande werken kan worden behouden.

Doel

Het doel van de innovatie is het verbeteren van wiskundig onderwijs binnen RSM door meer persoonlijk hulp te bieden aan de studenten. Op deze manier wordt gestreefd naar beter begrip van deze moeilijke vakken door de studenten.

Met het project hopen de uitvoerders ook de waarde van SOWISO te bewijzen en met andere faculteiten te kunnen praten over een bredere implementatie van de tool binnen het onderwijs aan de Erasmus Universiteit.

Resultaat

Na afronding van het project worden de resultaten hier gepubliceerd.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen