Strafrecht

Carrièremogelijkheden voor Master Strafrecht

Gegeven de aanwezigheid van het strafrecht in zeer veel werkterreinen, in het bijzonder ook de juridische, is de master bij uitstek geschikt voor degenen die zich willen bekwamen in een voorbereiding op een carrière in de klassieke toga-beroepen of de ondersteuning daarvan, bij diensten als de politie, het gevangeniswezen of de reclassering of in (beleids)functies in de politiek en bij de centrale en decentrale overheden als ministeries en gemeenten.

Met name degenen die een toga-beroep ambiëren springen er uit. De officier van justitie is een strafrechtelijk beroep terwijl vrijwel alle rechters en veel advocaten er – minst genomen – in hun beroep mee te maken krijgen.