Bestuur van een studentenorganisatie

Tinbergen gebouw

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor een bestuursbeurs als je als EUR-student lid bent van het bestuur van
een studentenorganisatie. Deze beurs ontvang je via de studentenorganisatie in de vorm van een ‘lumpsum’ en wordt door de verenging aan haar bestuurders overgemaakt. Je hoeft deze beurs niet individueel aan te vragen.

Uitbetaling van de bestuursbeurzen

De universiteit stelt aan de organisaties die daarvoor in aanmerking komen, elk een 
aantal bestuursbeursmaanden beschikbaar. Het totaalbedrag wordt uitbetaald aan de organisatie in de vorm van een 'lumpsum'. De organisatie is er dan zelf verantwoordelijk voor om de bestuursbeurs te verdelen onder de bestuursleden.

Hoogte van de bestuursbeurs

De hoogte van de lumpsum wordt bepaald door het aantal bestuursbeursmaanden dat het College van Bestuur toekent aan de studentenorganisatie op basis van het ledenaantal. De hoogte per student is afhankelijk van de verdeling van de lumpsum door de verenging.
Studenten die recht hebben op een aanvullende beurs van DUO geven dit aan bij de verenigingsaanvraag. Deze studenten worden vervolgens individueel benaderd om de aanvullende bestuursbeurs aan te vragen, bovenop de bestuursbeurs uit de lump sum. De aanvullende bestuursbeurs wordt individueel uitbetaalt en maakt geen onderdeel uit van de lump sum.

Aanvragen

De vereniging wordt halverwege augustus per brief op de hoogte gesteld over de wijze van aanvragen van de bestuursbeurzen. Het bestuur moet de lumpsum aanvraag voor 1 december van het bestuursjaar indienen.
Voor het aanvragen van collegegeldvrij besturen, klik hier.

Regeling profileringsfonds

De informatie op deze webpagina valt onder het profileringsfonds. De regeling van het profileringsfonds voorziet in financiële compensatie voor studievertraging als gevolg van persoonlijke omstandigheden, bestuursbeurzen en fee waivers. De volledige regeling is beschikbaar op  de website.

Voor meer informatie over belastingen en het profileringsfonds, zie de Wet inkomstenbelasting artikel 3.104 Vrijstellingen publiekrechtelijke uitkeringen.

Verdere informatie

Voor meer informatie over de regeling Profileringsfonds, neem contact op met het secretariaat van Education & Student Affairs.

ASK Erasmus

Find the answers to all your questions.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen