Bindend Studieadvies

Een goede start van je studie, dat vindt de Erasmus Universiteit Rotterdam belangrijk. Daarom hanteren bijna alle bacheloropleidingen* een bindend studieadvies van 60 studiepunten in het eerste jaar.

Jouw voordeel: In een keer je eerste jaar halen

Het wordt steeds belangrijker om je studie af te ronden binnen de tijd die daarvoor staat. Je eerste jaar in een keer halen, is een goed begin. Als je ambitieus bent, genoeg motivatie hebt en hard werkt, is dit goed te doen. Voor de jaren daarna weet je zeker dat je de basiskennis onder de knie hebt en hoe je slim kunt studeren. Je hebt in het tweede en derde jaar daarom voldoende tijd om nog wat naast je studie te doen, zoals een bestuur of een tijd in het buitenland studeren.

Bindend advies

Eerstejaarsstudenten van een bacheloropleiding moeten voldoen aan de normen van het bindend studieadvies. De Erasmus Universiteit Rotterdam (afgezien van Erasmus MC)* kent een bindend studieadvies van 60 studiepunten. In de onderwijs- en examenregeling van de betreffende opleiding wordt dit geregeld. Als je je eerste jaar niet in één keer haalt, krijg je een negatief studieadvies. Dit advies is bindend. Dit betekent dat je niet verder mag naar het volgende jaar van je opleiding, en dat je je gedurende drie jaar niet meer mag inschrijven voor die opleiding. Aan het begin van het eerste bachelorjaar word je precies verteld hoe de procedure van het bindend studieadvies werkt en welke regels er zijn.

Kleinschalig onderwijs en studiebegeleiding

Succesvol studeren doe je niet alleen. De Erasmus Universiteit helpt je daarbij. We organiseren het onderwijs steeds kleinschaliger. Zodat je college kunt volgen in kleine groepen en onder begeleiding van een tutor of docent. Veel opleidingen werken met een blokkensysteem. Dit betekent dat je gedurende een aantal weken slechts een of twee vakken volgt zodat je goed kunt plannen en dicht op de stof zit. Bij alle opleidingen helpen mentoren en studieadviseurs je met studeren. Zij geven je advies over planning of hoe je het best kunt leren voor een tentamen en houden je prestaties bij.

Bij het uitbrengen van het bindend studieadvies wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de student, als er een oorzakelijk verband is tussen die omstandigheden en het niet behalen van de norm. De student wordt geacht deze omstandigheden vroegtijdig te melden bij de studieadviseur ten einde de studievertraging zoveel mogelijk te beperken. Er dient door de student aannemelijk gemaakt te worden dat de onvoldoende studieresultaten worden veroorzaakt door de persoonlijke omstandigheden. Deze omstandigheden zijn bijvoorbeeld ziekte, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap of handicap. Een student kan tegen een afwijzend bindend studieadvies in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens.

Resultaten 'Nominaal is Normaal'

De Erasmus Universiteit is enkele jaren geleden begonnen met het Bindend Studieadvies van 60 studiepunten in het eerste jaar om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De Erasmus Universiteit is een van de koplopers in Nederland als het gaat om het vergroten van studievoortgang en studierendement. Daar profiteren onze studenten van! Veel meer studenten halen nu in één jaar alle studiepunten uit het eerste jaar dan vroeger na twee jaar. Zij beginnen zonder achterstand aan het tweede jaar. Veel studenten ervaren het bindende studieadvies als stimulans om extra hun best te doen en in de praktijk blijkt dit goed te werken.

* De bacheloropleiding Geneeskunde hanteert een bindend studieadvies van 45 studiepunten in het eerste jaar.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen