Rotterdamlezing

Van je familie moet je het hebben!

De stad verbinden we met onze universiteit door het overdragen van kennis bij maatschappelijke uitdagingen, dat is de Rotterdamlezing.

De Rotterdamlezing is sinds 2003 een cadeau van de Erasmus Universiteit aan de stad. De universiteit zoekt actief verbinding met de stad Rotterdam, met wat er onder haar bewoners leeft en zij draagt bij aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan. De lezingen hebben altijd een scherp oog voor de meest actuele vragen voor Rotterdam.
Het Erasmus Trustfonds is medeorganisator van deze avond. Bekijk de website van het Erasmus Trustfonds voor meer informatie.

Lezing 23 mei 2022

Op maandagavond 23 mei organiseerde de Erasmus Universiteit de 18e Rotterdamlezing. Wetenschapper Prof.dr. Keizer van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaf een lezing binnen het thema brede welvaart: Van je familie moet je het hebben! Met het thema wil de universiteit kennis overdragen rondom de rol van familie in het voortbestaan van ongelijkheid.

Familiesocioloog Renske Keizer

Hoogleraar Familiesociologie Renske Keizer vertelde over de invloed die familie heeft op de ontwikkelingsuitkomsten van kinderen, waarbij zij inzoomt op vaders en moeders. Daarnaast legde ze uit welke rol familie kan spelen in het in stand houden, vergroten, of verkleinen van sociale ongelijkheid. Hierbij besprak Renske het belang van nationale context en liet ze zien hoe beleid en interventies de ongelijkheid in de ontwikkelingsuitkomsten van kinderen kunnen verkleinen.

Het Erasmus Trustfonds is medeorganisator van deze avond. Bekijk de website van het Erasmus Trustfonds voor meer informatie.

After movie

In de week van 30 mei 2022 wordt hier een after movie geplaatst met Engelse ondertiteling. Daarnaast is het mogelijk om de verschillende onderdelen los te bekijken (deze video’s worden niet ondertiteld).

Vragen 

Heb je vraag of opmerking naar aanleiding van bovenstaande informatie? Stuur dan een bericht naar ceremonies@eur.nl.

Vorige edities

Bekijk de thema's en sprekers van de Rotterdamlezingen in voorgaande jaren

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen