Internationale vrouwendag

Op Internationale Vrouwendag (8 maart) worden wereldwijd de sociale, economische, culturele en politieke inzet van vrouwen gevierd. De Erasmus Universiteit Rotterdam is ervan overtuigd dat onderwijs en onderzoek het beste tot hun recht komen met een grote diversiteit aan wetenschappers, studenten en medewerkers: mensen die elk hun eigen achtergrond, mening, kennis en ervaring meebrengen. Deze diversiteit aan talenten biedt de universiteit een academische omgeving waarin iedereen zich thuis kan voelen en zich optimaal kan ontwikkelen.

Internationale Vrouwendag 2019

Ter ere van deze dag organiseerde de Erasmus Universiteit Rotterdam dit jaar een quiz over bijzondere vrouwen, inclusief lunch. Het thema was Inspire, Connect and Celebrate Women.

Bekijk de foto's

Foto's: Arie Kers

Pay it forward

Iedereen – studenten en medewerkers, man en vrouw – was uitgenodigd. Voor dit event vroegen we een bijdrage van €4,50. De opbrengst van 266,00 Euro hebben we geschonken aan het project ‘Fiets Mee!’ Dit project werkt aan het bevorderen van fietsgebruik voor vrouwen op Rotterdam Zuid. Fietsen vergroot de belevingswereld en biedt handvatten om zelfstandig activiteiten te ondernemen. ‘Fiets Mee!’ heeft daarmee een empowerende functie.

  • Diversiteit & inclusie

    Wilt je meer informatie over Diversiteit & Inclusie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, neem dan gerust contact op met het Diversity & Inclusion Office: diversity@eur.nl of kijk op hun webpagina.