'Van de verdeling komt de winst'

Dies natalis 2019

Prof. Tinbergen

De 106e dies natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrijdag 8 november 2019 is een bijzondere editie. We vieren namelijk ook dat het vijftig jaar geleden is dat professor Jan Tinbergen de Nobelprijs voor de Economie ontving. Een prominent en internationaal gezelschap, met onder andere de kersverse nobelprijswinnaar Esther Duflo en minister van Financiën Wopke Hoeksta, blikt terug op Tinbergens academische verdiensten en vooruitstrevende gedachtengoed.

Zijn beroemde spreuk ‘Van de verdeling komt de winst’ en zijn vooruitstrevende ideeën zijn voor de Erasmus Universiteit vandaag de dag nog net zo relevant als vijftig jaar geleden. De Erasmus Universiteit neemt, net als Tinbergen toen, haar verantwoordelijkheid om complexe maatschappelijke uitdagingen wereldwijd aan te pakken.

Programma

Gastspreker is minister van Financiën Wopke Hoekstra. Hij onderzoekt de betekenis van Tinbergens werk in onze hedendaagse maatschappij. Twee vooraanstaande economen die werken in de geest van Jan Tinbergen, professor Esther Duflo (MIT en nobelprijswinnaar 2019) en professor Dani Rodrik (Harvard University), ontvangen een eredoctoraat. Overige onderdelen van het programma zijn een toespraak van prof.dr. Anne Gielen van Erasmus School of Economics, de uitreiking van de FAME Athena Award en een muzikaal intermezzo, dat wordt verzorgd door Sabrina Starke.

 • 14.45      Aula open, ontvangst gasten

  15.15      Binnenkomst cortèges

  15.30      Welkom en diesrede

  Professor Rutger Engels, rector magnificus

  Uitreiking FAME Athena Award

  Gastspreker

  Wopke Hoekstra, minister van Financiën

  Intermezzo, Sabrina Starke

  Uitreiking eredoctoraten

  Eredoctor professor Esther Duflo

  Laudatio professor Olivier Marie (Erasmus School of Economics)

  Intermezzo, Sabrina Starke

  Eredoctor professor Dani Rodrik

  Laudatio erepromotor professor Mansoob Murshed (ISS)

  Gastspreker

  Professor Anne Gielen (Erasmus School of Economics)

  17.00      Receptie

 • Esther Duflo

  Esther Duflo

  Prof.dr. Esther Duflo (Massachusetts Institute of Technology) is hoogleraar economie én nobelprijswinnaar 2019. Zij ontvangt een eredoctoraat namens Erasmus School of Economics. Prof.dr. Olivier Marie - samen met prof.dr. Dinand Webbink erepromotor - reikt het eredoctoraat uit. Duflo is medeoprichter en directeur van het Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). Dit is een wereldwijd opererend onderzoekscentrum dat zich richt op armoedebestrijding door wetenschappelijke inzichten in te zetten voor beleid. Esther Duflo's onderzoek brengt het economische leven van armen in kaart, met als doel sociaal beleid op te stellen en evalueren. 

  Lees meer over Esther Duflo
  Dani Rodrik

  Dani Rodrik

  Prof.dr. Dani Rodrik (Harvard University) ontvangt een eredoctoraat op voordracht van het International Institute of Social Studies en uit handen van erepromotor prof.dr. Mansoob Murshed. De hoogleraar International Political Economy van de Ford Foundation heeft veelvuldig gepubliceerd over economische ontwikkeling, internationale economie en politieke economie. In zijn huidige onderzoek richt hij zich op werkgelegenheid en economische groei, zowel in ontwikkelingslanden als in landen met hoog ontwikkelde economiën. 

  Lees meer over Dani Rodrik
 • Wopke Hoekstra

  Wopke Hoekstra

  Mr. Wopke Hoekstra, MBA vervult na zijn rechtenstudie commerciële functies voor Shell in Berlijn, Hamburg en Rotterdam. Vanaf 2006 (na het behalen van zijn MBA) treedt hij in dienst bij McKinsey. Vanaf 2011 combineerde hij zijn werk daar met het lidmaatschap van de Senaat. Hij is vicevoorzitter van de CDA-fractie en lid van de Senaatscommissies van Financiën, V&J, SZW en BDO. Op 26 oktober 2017 is hij benoemd tot minister van Financiën van het kabinet-Rutte III.

  Anne Gielen, Associate Professor at Erasmus School of Economics

  Anne Gielen

  Anne C. Gielen is hoogleraar Arbeidseconomie en Beleid aan de Erasmus School of Economics. Het onderzoek van Gielen richt zich op uitkeringsafhankelijkheid gedurende meerdere generaties. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om beter beleid op het gebied van uitkering te ontwikkelen, door aan te geven of, wanneer en op welke manier overheidsbeleid gericht moet worden op kinderen van gezinnen die een uitkering ontvangen. In 2016 erkende Erasmus School of Economics haar onderwijsprestaties en ontving zij het predicaat Top Lecturer’in 2017 ontving zij een Vidi-beurs van de NWO.

  Sabrina Starke

  Sabrina Starke

  Sabrina Starke is een met prijzen onderscheiden selfmade singer-songwriter en producer uit Rotterdam. Gewapend met haar gitaar en een groot maatschappelijk bewustzijn deelt deze creatieveling haar talenten met de wereld.