Teaminterventies
Wat kan TOP voor jouw team betekenen?

Teaminterventies

Een van de belangrijke vraagstukken die leidinggevenden binnen de EUR hebben is hoe te communiceren binnen en tussen teams om zo een diepere dialoog over samenwerking en strategie te laten ontstaan. Dit is iets wat bij de EUR niet vanzelf gaat mede omdat de aandacht veelal bij de operatie van alle dag ligt en minder op de strategische dialogen die nodig zijn voor een langere termijn perspectief op het gebied van zowel resultaten als op het gebied van samenwerking.

MT begeleiding
Creëren van een strategische visie op inhoud en op samenwerking | Het vergroten van onderling vertrouwen, afstemmen van belangen | Versterken van gedeeld leiderschap
Teamontwikkeling
Een optimaal functionerend team | Teams zijn divers en vragen die binnen teams spelen eveneens | 
Helderheid over doelen, resultaten en meer onderling vertrouwen
Samenwerken over de grenzen van het eigen team
Samen met partners in het proces onderzoeken hoe je meer kan verbinden en beter kan samenwerken | Samen met partners in het proces tot gedragen besluiten en werkbare afspraken komen
Teamsessies voor faculteiten
Wat is onze gezamenlijke visie die zowel richting (en zingeving) geeft als ruimte biedt voor de onderwerpen van de onderzoekers? | Hoe creëren we een visie die zowel intern verbindend werkt als duidelijkheid schept naar buiten toe.