Nederlands Staatsexamen II (NT2)

Heb je de Nederlandse taal nodig een voor inburgeringstraject en is het je doel om mee te doen met Staatsexamen II? Of wil je werken aan je Nederlandse taalvaardigheid? Het LTC helpt je graag op weg! Het volledige aanbod Nederlands voor cursisten met een academische achtergrond (hbo/wo) vind je hier: 

 • Voor inschrijving is een intake verplicht. Het TTC organiseert intakes op van tevoren vastgestelde data, vier keer per jaar. De exacte data worden per periode op de website gepubliceerd, maar het is goed om te weten dat de intakes elk jaar plaatsvinden in juli, oktober, februari en mei.

  Een intake bestaat uit een of meer tests en een kort gesprek met een docent. Het resultaat van de intake wordt per e-mail gecommuniceerd. Een week voor start van de cursus, krijg je meer informatie toegestuurd per e-mail. Als je huidige niveau niet aan onze eisen voldoet, zullen we je doorverwijzen naar een ander instituut.

  Neem mee naar de intake:

  • Paspoort of ID-kaart;
  • De meest recente brief van DUO waarin staat vermeld wanneer jouw DUO-lening eindigt en wat de huidige status van de lening is;
  • Een certificaat (als je dat hebt) waarop jouw huidig niveau van het Nederlands staat vermeld.

  Als je je wilt in schrijven voor een intake, stuur dan een email naar nt2@eur.nl.

 • Vier keer per jaar start het TTC intensieve Nederlandse taalcursussen voor anderstaligen met een academische achtergrond (hbo/wo). Deze cursussen bereiden je voor op Staatsexamen II. Kennis van de Nederlandse samenleving is een onderdeel van de B1.1, B1.2 en B2.1 cursussen. Dit betekent dat je je ook goed voorbereidt op het examen ‘Kennis van de Nederlandse samenleving’. In de B1.2 en B2.2 cursussen bieden we je ook speciale trainingen om je optimaal voor te bereiden op het Staatsexamen II.

  Als je je wilt inschrijven voor een cursus moet je eerst een intake doen. Op basis van het resultaat van jouw intake zal je door het TTC ingeschreven worden voor de cursus waarvoor jij in aanmerking komt. Voor de start van de eerste les krijg je een cursuscontract dat je moet tekenen, samen met een rooster en een cursushandleiding. Het TTC zal de factuur van de cursus direct bij DUO of UAF indienen. Naast deze opties is het mogelijk om zelf voor de cursus te betalen.

  In elke cursus wordt gewerkt aan de verbetering van alle taalvaardigheden (Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken). Elke cursus wordt afgesloten met een examen. Alleen als je voldoende gevorderd bent voor alle taalvaardigheden wordt je toegelaten tot een vervolgcursus. Na elke cursus wordt door het LTC bekeken of je klaar bent voor een vervolgcursus.

  Om goed voorbereid te zijn moet je het Nederlands beheersen op niveau B2, volgens de niveaus van het Common European Framework (CEF). Je kunt dit bereiken door deel te nemen aan een serie opeenvolgende cursussen:

  Level A0-A1     

  3 maanden, 27 lessen
  3 lesdagen van 2,5 uur per week (2 lessen voor grammatica en 1 les voor spreekvaardigheid)
  67,5 uur in totaal + 90 uur zelfstudie

  Level A1-A2

  3 maanden, 27 lessen
  3 lesdagen van 2,5 uur per week
  67,5 uur in totaal + 90 uur zelfstudie

  Level A2-B1.1
  & Kennis van de Nederlandse maatschappij

  3 maanden, 27 lessen
  3 lesdagen van 2,5 uur per week
  67,5 uur in totaal + 90 uur zelfstudie

  Level B1.1-B1.2
  & Kennis van de Nederlandse maatschappij
  & Staatexamentraining

  3 maanden, 27 lessen
  3 lesdagen van 2,5 uur per week
  67,5 uur in totaal + 90 uur zelfstudie

  Level B1.2-B2.1
  & Kennis van de Nederlandse maatschappij

  3 maanden, 27 lessen
  3 lesdagen van 2,5 uur per week
  67,5 uur in totaal + 90 uur zelfstudie

  Level B2.1-B2.2
  & Staatsexamentraining

  3 maanden, 27 lessen
  3 lesdagen van 2,5 uur per week
  67,5 uur in totaal + 90 uur zelfstudie

 • Praktische informatie

   

  • Onze cursussen zijn alleen toegankelijk voor mensen met een academische achtergrond (hbo/wo);
  • Een basale kennis van het Engels (luisteren en spreken) is nodig om instructies tijdens de les te kunnen volgen;
  • Een intake is verplicht en bestaat uit een test en een gesprek met een docent. Als je je wilt inschrijven voor een intake, maak dan een afspraak via het rooster op de website;
  • Als je huidige niveau niet aan onze eisen voldoet, zullen we je doorverwijzen naar een ander instituut;
  • Betaling via DUO is mogelijk;
  • Cursusmaterialen zijn bij de cursusprijs inbegrepen;
  • Alle studenten worden voorzien van een ERNA-account waarmee zij kunnen inloggen op het wifi-netwerk op de Woudestein campus. Bovendien kunnen alle studenten gebruikmaken van de zelfstudieplekken (en computers) op de Woudestein campus;
  • Alle lessen vinden overdag plaats op de Woudestein campus. Als de docent ziek wordt, zal het TTC een andere docent vragen de les te verzorgen;
  • Als lessen geannuleerd worden door onverhoopte omstandigheden, zullen ze aan het eind van het rooster worden toegevoegd. Let erop dat cursussen later kunnen eindigen dan gepland;
  • Aan het eind van de cursus ontvang je een certificaat met je resultaten, mits je afwezigheid tijdens de lessen 20% of minder is geweest;
  • Als er een reden is om te laat te komen of in geval van ziekte, moet de docent daar tijdig van op de hoogte worden gebracht;
  • Als je meer dan 20% procent van de lessen mist, mag je niet deelnemen aan het afsluitende examen;
  • De lessen starten op de genoemde dagen en tijden. Deelnemers moeten op tijd zijn voor de lessen;
  • De kosten voor inschrijving voor het Staatsexamen II zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen;
  • Het Staatsexamen II wordt in overleg met de docent door het TTC aangevraagd.

  Wij organiseren vier keer per jaar, in oktober-december / januari-maart / april-juni / juli-september de cursussen Nederlands ter voorbereiding voor Staatsexamen II. 
  Lessen worden drie keer per week op maandagen, woensdagen en vrijdagen op vaste tijden ingepland.

  • 09.00 – 11.30 uur
  • 12.15 – 14.45 uur
  • 15.30 – 18.00 uur

  Level A0-A2€ 1135,-
  Level A2-B1.1€ 1135,-
  Level B1.1-B1.2€ 1135,-
  Level B1.2-B2.1€ 1135,-
  Level B2.1-B2.2€ 1135,-

   

  Annulering door de student:
  Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd (nt2@eur.nl)

  • Annuleringen tot aan 7 dagen voor de startdatum van de cursus: annuleringskosten € 40,-
  • Annulering binnen 6 dagen voor de startdatum van de cursus: annuleringskosten € 50,-

  Annulering door het Language & Training Centre:
  Het LTC heeft het recht de cursus te annuleren voor de startdatum
  In gevallen waar het LTC de cursus annuleert, wordt het volledige cursusgeld geretourneerd.

 • Voor meer informatie of vragen over de Nederlandse NT2 cursussen op de Erasmus Universiteit Rotterdam, kan je contact opnemen via:

 •  

 • Over taalbuddy’s
  Studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit helpen NT2-cursisten met het oefenen van de Nederlandse taal. Deze groep bestaat voornamelijk uit vluchtelingen die naar het Staatsexamen II toewerken. Door wekelijks een uur samen Nederlands te spreken kunnen cursisten oefenen met het spreken en luisteren van de taal. Daarbij maken zowel taalbuddy als cursist op een informele manier kennis met een andere cultuur.

  Aanmelden als taalbuddy
  Alle studenten, medewerkers en alumni van de Erasmus Universiteit kunnen zich aanmelden als taalbuddy. We zijn op zoek naar taalbuddy’s voor wie Nederlands (of soms Engels) de eerste taal is. Cursisten vragen een taalbuddy aan en krijgen iemand toegewezen op basis van gemeenschappelijke interesses of studie en het beschikbare aanbod. De cursisten die deze cursus volgen spreken allemaal Engels. Ze hebben vaak al gestudeerd of waren bezig met een studie in hun land van herkomst. De leeftijd van de cursisten varieert van 18 tot 35+. Je bent gemiddeld één uur in de week kwijt aan het taalbuddy zijn.

  Op dit moment hebben we genoeg aanmeldingen ontvangen. Heb je toch interesse? Neem dan contact met ons op via nt2@eur.nl

  Voor NT2-cursisten
  Cursisten die bij het Language & Training Centre een NT2-cursus volgen of deelnemen aan het Voorbereidend Jaar Erasmus krijgen voor hun eerste les een formulier waarmee ze zich kunnen aanmelden voor een taalbuddy. Daarna neemt het Language & Training Centre contact op wanneer er een taalbuddy beschikbaar is. Vervolgens is het aan de cursist en taalbuddy om samen afspraken te maken. Wanneer het niet goed gaat of er vragen zijn kun je contact opnemen via nt2@eur.nl.

 • Blik op werk keurmerk: cijfer 7,6

  Blik op werk Keurmerk

  Het LTC is sinds 2016 een ‘Blik op werk’ gecertificeerde aanbieder van taalintegratie cursussen. Het ‘Blik op werk’ keurmerk is een garantie van kwaliteit en betrouwbare levering van diensten. DUO verstrekt alleen leningen als je een taalcursus volgt bij een instituut met een Blik op Werk keurmerk.