Duurzaamheid in onze strategie

Onze missie is om positieve maatschappelijke impact te creëren. Verantwoordelijkheid nemen voor duurzame ontwikkelingen speelt een belangrijke rol in onze Strategie 2024. Op deze pagina lees je meer over hoe we onze duurzame ambities willen gaan realiseren.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDGs) vormen de leidraad voor een betere en duurzame toekomst. Ze gaan over de mondiale uitdagingen en hun oplossingen op het vlak van armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, vrede en rechtvaardigheid. Als universiteit willen we door te investeren en innoveren bijdragen aan de SDGs. In ons onderwijs, onderzoek en onze bedrijfsvoering zetten we in op specifieke SDGs om zo onze bijdrage betekenisvoller te maken.

"We bouwen aan een dashboard waarin de SDGs in beeld worden gebracht in het onderwijs en onderzoek."

Onze bijdrage

Voor specifieke doelen die wij als universiteit het meest relevant en impactrijk vinden, zijn performance indicators ontwikkeld om onze voortgang te kunnen monitoren. Deze indicatoren zijn ontwikkeld per domein: Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsvoering. Aan de hand van deze indicatoren meten we hoe ons onderzoek bijdraagt aan de Sustainable Development Goals. Ook monitoren we hoe onze studentenpopulatie, onderwijsinitiatieven en ons curriculum aansluit bij de SDGs. 

"Met de informatie op het dashboard kunnen we beter sturen op ons gewenste profiel in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering."

Erasmus University Rotterdam, connected with society
Jefta Bade, drawforgood.org

De mapping van de SDGs in het onderwijs en onderzoek zijn inzichtelijk gemaakt via een dashboard. Daarin wordt gevisualiseerd hoe ons beleid, onze projecten en wetenschappelijke inspanningen aansluit op de SDGs. In het dashboard staan feiten en statistieken over onze impact en trends door de jaren heen. Met deze informatie kunnen we sturen op ons onderwijs en onderzoek, en op onze bedrijfsvoering.

Meer informatie over de SDGs met betrekking tot het bedrijfsleven vind je via de button hieronder.

Bekijk hier de videoreeks over de SDGs

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen