Erkennen & Waarderen aan de EUR

De EUR wil nog meer een aantrekkelijkere werkplek worden voor zowel het huidige als het toekomstige wetenschappelijke personeel, met als doel het beste in iedereen naar boven te halen. Ook wil de EUR de komende jaren ontwikkelen tot een impactgedreven universiteit. Om deze doelstellingen te bereiken, moeten we het huidige systeem voor het erkennen en waarderen van academici herzien om; hoge onderwijsstandaarden te waarborgen, excellentie in ons onderzoek te bevorderen, onze impact op de samenleving te vergroten, inclusief leiderschap te stimuleren en in het geval van het Erasmus MC, uitstekende patiëntenzorg te kunnen leveren.

Dit alles vraagt ​​om een ​​cultuurverandering en om deze cultuurverandering te stimuleren is het essentieel om deze veranderingen in het fundament van de organisatie te verankeren. Om dit te realiseren is er een EUR framework gepubliceerd waarin wordt beschreven op welke manier we wetenschappelijk personeel willen erkennen en waarderen. Het framework is ontwikkeld in nauwe samenwerking met en goedgekeurd door alle faculteiten en het College van Bestuur en sluit aan bij de huidige ontwikkelingen op nationaal- en internationaal niveau.

De EUR staat achter het gedachtegoed van Erkennen & Waarderen en heeft in het framework een aantal voorwaarden en standpunten opgesteld met betrekking tot wat wij als EUR belangrijk vinden. We volgen hierin drie ‘hoofdthema’s’ namelijk:

  1. Het creëren van positieve maatschappelijke impact
  2. Gedifferentieerde loopbaanpaden en team science
  3. Het stimuleren van academisch leiderschap

Daarnaast worden een aantal belangrijke voorwaarden voor deze cultuurverandering genoemd.

Het framework ‘Impact through Recognition and Rewards’ is te vinden onderaan deze pagina. 

Infographic Erkennen & Waarderen

Tekstuele Samenvatting Infographic

Download en bekijk de tekstuele samenvatting van de infographic

Roadmap

Hieronder is een download beschikbaar van de roadmap van het project Erkennen & Waarderen. Er wordt verwacht dat de volledige implementatie van het nieuwe systeem voor het Erkennen & Waarderen van wetenschappelijk personeel tot eind 2024 plaats zal vinden maar mogelijk nog langer door zal lopen. Tijdens de implementatie zal zowel initiatieven op EUR-niveau, waarbij zowel het kernteam Erkennen & Waarderen als de diensten stappen zullen moeten zetten, als op faculteitsniveau plaatsvinden.

Het framework en de roadmap dienen als een kader voor het verder (door)ontwikkelen van de nieuwe manier van Erkennen & Waarderen van wetenschappelijk personeel. Tegelijkertijd biedt het framework ook ruimte interpretatie en implementatie voor de individuele faculteiten.

Neem contact met ons op!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen