Education is moving forward

Develop yourself
Students on campus Erasmus University Rotterdam

  Ben je als docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden of de Technische Universiteit Delft en wil je je onderwijsvaardigheden verder professionaliseren? De volgende opleidingen dragen hieraan bij:

  Teacher with students
  Shutterstock

  How to make a good educational video for your course? 

  Deze module wordt aangeboden door CLI in samenwerking met Risbo en  is kosteloos voor EUR docenten. Voorbeelden van andere flitsmodules die worden aangeboden: How to blend your course with Canvas en How to supervise thesis students.

  Lees meer over deze module en schrijf je in

  MicroLabs zijn korte, online how-to modules over specifieke onderwijskundige vraagstukken (rondom lesontwerp, lesgeven en toetsing) die twee tot vier uur duren. Elk MicroLab heeft een duidelijk doel en een duidelijke opbrengst. Na een voorbereiding (en kwalificatie) in Canvas kun je deelnemen aan een online live sessie van het MicroLab. Hierin ga je met je eigen onderwijsmateriaal aan de slag. Hierdoor ligt er na het MicroLab een concreet resultaat voor je eigen onderwijs. Lees hier meer over alle MicroLabs.

  De Basiskwalificatie Onderwijs is verplicht voor alle docenten die aan een Nederlandse universiteit verbonden zijn. De BKO bestaat uit twee delen: (1) het onderwijskundige traject zoals hierboven beschreven en (2) beheersing van de Engelse taal op minimaal C1-niveau. Lees verder.

  Voor:  WD | UD

  Het BKE-traject is een compact individueel portfoliotraject dat op maat kan worden samengesteld uit korte didactische modules (Microlabs) over toetsing. Het BKE traject beslaat de hele toetscyclus op vakniveau van ontwerp tot evaluatie. Lees meer over de BKE.

  Voor: UD | UHD | HL

  De SKO richt zich op ervaren docenten die ten minste op BKO niveau acteren en die een ontwikkelstap willen zetten om nieuw onderwijs te ontwikkelen (innovatie) of bestaand onderwijs sterk te verbeteren.  Lees verder

  Voor: UD | WD | UHD

  De Seniorkwalificatie Examinering (SKE) is bedoeld voor (aanstaande) docentleden examencommissies en/of opleidingscoördinatoren van de EUR. In dit traject ligt de focus op het versterken van de kennis en kunde omtrent kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs op het niveau van een faculteit en/of opleidingsprogramma. Lees meer over de SKE.

  De Leergang Onderwijskundig Leiderschap is bedoeld voor medewerkers met een coördinerende taak in het onderwijs, zoals opleidingsdirecteuren of bachelor- en mastercoördinatoren. U bent verantwoordelijk voor een (deel van een) opleiding en u geeft sturing aan het onderwijsbeleid van een opleiding, waarbij u collega's aanstuurt bij het uitvoeren van onderwijs- of organisatietaken. Lees verder.

  Voor: UHD | HL

  Als het MicroLab portfolio niet aansluit bij je behoeften, neem dan contact op met Risbo om te kijken of er mogelijkheden zijn voor een workshop op maat die dieper ingaat op een onderwerp of onderwijsuitdaging die voor jou of jouw team of programma relevant is. Als dit initiatief bijdraagt aan de verbetering en innovatie van het onderwijs, kun je mogelijk ook ondersteuning van CLI vragen, in de vorm van een innovatieproject.

  Het doel van deze cursus is het verbeteren van de mondelinge vaardigheden van B2 naar C1 niveau volgens het Common European Framework of Reference (CEFR). Lees verder. 

  Voor: PhD | WD | UD | UHD | HL

  Leer hoe je studenten met dyslexie beter kunt begeleiden, zodat zij het beste uit hun studie kunnen halen. Lees verder. 

  RSM’s Case Development Centre (CDC) runs guided business case writing courses , as well as preparing high-quality and award-winning business case studies itself. 

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen