Meerdere studies tegelijkertijd

Er zijn vijf situaties die van toepassing kunnen zijn op het collegegeld en meerdere studies. Deze zijn hieronder weergegeven, inclusief de procedure.

I. Wettelijk collegegeld en meerdere studies bij twee onderwijsinstellingen

Je volgt als student twee studies in het hoger onderwijs en valt voor beide inschrijvingen onder de voorwaarden van het wettelijk collegegeld: je bent slechts éénmaal het wettelijk collegegeld verschuldigd.

Je kunt je als student van een andere Nederlandse universiteit of hogeschool (met uitzondering van de Open Universiteit en door de overheid niet bekostigde opleidingen) zonder extra kosten  inschrijven. Als je aan een andere instelling staat ingeschreven en daar het wettelijk collegegeld hebt betaald, dien je ons vóór 1 september een verklaring van die universiteit of hogeschool te sturen dat het collegegeld daar is betaald; het Bewijs Betaald Collegegeld (BBC). Je kunt het bewijs betaald collegegeld ook vóór 1 september inleveren bij het ESSC. Heb je het collegegeld bij ons betaald, dan kun je via de website van het ESSC een Bewijs Betaald Collegegeld aanvragen dat je kunt inleveren bij de andere onderwijsinstelling.

II. Instellingstarief en meerdere studies bij twee onderwijsinstellingen

Wanneer je instellingstarief aan een andere Nederlandse hogeschool of Universiteit betaalt heb je géén recht op vermindering of vrijstelling van het collegegeld aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor een inschrijving bij ons. 

III. Verschillende tarieven voor meerdere studies aan EUR

Je staat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam tegelijkertijd ingeschreven als student voor meer opleidingen tegen een verschillend tarief: in dat geval ben je slechts één maal het collegegeld verschuldigd tegen het hoogste tarief.

Let op:

-  dit geldt niet voor studenten die naast hun inschrijving als student ook ingeschreven staan als examencursist: je betaalt in dat geval zowel collegegeld als cursistengeld

- dit geldt niet voor premasterstudenten die niet gelijktijdig staan ingeschreven voor een opleiding waarvoor zij onder de regeling van het wettelijk collegegeld vallen: zij betalen zowel collegegeld als premastervergoeding, ook als het instellingscollegegeld gelijk is gesteld aan het wettelijke collegegeld.

IV. Bachelor en master met verschillende instellingstarieven aan EUR

Je schrijft je aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in hetzelfde studiejaar eerst in voor een bacheloropleiding en daarna voor een masteropleiding en voor beide opleidingen gelden verschillende instellingstarieven: je bent per maand 1/12 verschuldigd van het tarief dat geldt voor de bacheloropleiding en vanaf het begin van de masteropleiding per maand 1/12 van het tarief van de masteropleiding.

Let op: is jouw collegegeld voor de bacheloropleiding hoger dan dat van de masteropleiding die je aansluitend gaat volgen, schrijf je dan uit via Studielink voor de bacheloropleiding nadat je die hebt afgerond. Zolang je dit niet hebt gedaan ben je het hogere bachelortarief verschuldigd.

V. Je volgt bij de Erasmus Universiteit Rotterdam een keuzevak

Wanneer je aan een andere bekostigde opleiding op een Nederlandse universiteit of hogeschool staat ingeschreven als student, dan kun je kosteloos een keuzevak aan de Erasmus Universiteit Rotterdam volgen binnen dezelfde opleidingsvorm (bachelor of master) als de opleiding waarvoor je elders staat ingeschreven.

Lever het inschrijfformulier voor het keuzevak,  de schriftelijke toestemming van de eigen examencommissie, de schriftelijke toestemming van de examencommissie van de EUR opleiding waar je het keuzevak gaat volgen én een Bewijs Betaald Collegegeld  in bij het ESSC.

Let op: sta je ingeschreven als masterstudent aan een andere bekostigde opleiding, en wil je bij ons een bachelor-keuzevak volgen, dan is daarvoor een bachelor inschrijving nodig. Hieraan zijn doorgaans hoge kosten verbonden.