Getallen

Online

Hieronder vind je de schrijfregels van getallen voor schriftelijke communicatie. Omdat onze bezoekers via schermen anders lezen (scannen) gebruiken we bij online communicatie altijd cijfers. Ook % en breuken schrijf je niet voluit op websites en sociale media.

Schriftelijke communicatie

Bij gedrukte teksten worden de volgende getallen in woorden geschreven:

 • hele getallen tot de twintig,
 • tientallen tot honderd,
 • honderdtallen tot duizend,
 • duizendtallen tot tienduizend en
 • verder de getallen honderdduizend, miljoen, miljard en biljoen.
 • Voorbeeld: achttien, vijftig, driehonderd, zesduizend, 21 duizend, zevenpuntsschaal, de kwart miljoenste inschrijving, de top tien.

Als toepassing van bovenstaande regel in dezelfde alinea getallen in woorden en cijfers oplevert, valt de keuze op cijfers.

 • Voorbeeld: slechts 18 van de 53 studenten slaagden voor het tentamen.

Getallen in exacte en zakelijke mededelingen worden altijd in cijfers geschreven.

 • Voorbeeld: op 8 november, 42 studiepunten, maximumsnelheid 100 km, na 13.00 uur is de collegezaal vrij.

Rangtelwoorden met de of ste – afhankelijk van de uitspraak – (overal e is ook correct).

 • Voorbeeld: 7de, 7e, 38ste, 38e.

Getallen in breuken – alleen onder de twintig en gedrukte teksten – in woorden.

 • Voorbeeld: een kwart, een achtste, vier vijfde, een tweederde meerderheid, twee en half of tweeënhalf.

Voor geldbedragen geldt:

 • in woorden aaneenschrijven,
 • na duizend volgt een spatie,
 • miljoen en miljard zijn aparte woorden,
 • bij 4 of meer cijfers gebruik je een punt om de duizendtallen aan te geven,
 • het euroteken wordt vóór het bedrag geplaatst, of het woord euro achter het bedrag.
  • Voorbeeld: € 430.000 óf 430.000 euro.

De woorden -jaars, -jarig, -maal, -rang en -tal worden aan het telwoord geschreven.

 • Voorbeeld: de eerstejaarsstudente, de tweejarige opleiding, viermaal winnaar van de Varsity, derderangs acteur.

Meer taalkundige regels: