Titulatuur

Taalkundige regels

  • Gebruik kleine letters (tenzij aan het begin van een zin).
    • Voorbeeld: professor, rector magnificus, decaan, directeur, facultair voorlichter, hoofd, coördinator, docent, voorzitter.
  • Bij gebruik van meerdere titels wordt een volgorde gehanteerd. 'Dr.' en 'mr.' Gaan voor op 'ir.' en 'dr.' gaat voor 'mr.', behalve bij een meester in de rechten die gepromoveerd is in de juridische faculteit.

Voorbeelden

dr.mr.prof. dr. ir.
dr. ing.mr. dr.prof. drs.
dr. ir.mr. drs.prof. drs. ir.
dr. mr.mr. ing.prof. ir.
drs.mr. ir.prof. jhr. dr.
drs. ing.prof.prof. mr.
drs. ir.prof. dr.prof. mr. dr.
ing.prof. dr. drs.prof. mr. drs.
ir. ir. ing.prof. dr. ing. 

Aandachtspunten

  • Zet een spatie tussen titulatuur en voorletters, tussen meerdere titels en tussen voorletters en achternaam.
    • Voorbeeld: prof.dr. H.G. Schmidt en prof.dr.ir. J.H. van Bemmel.
  • In de officiële communicatie en correspondentie wordt geen onderscheid gemaakt in de aanduiding van mannelijke of vrouwelijke medewerkers. Er wordt dus geen mw. of dhr. voor de titel gezet.
  • Internationale academische graden en andere aanduidingen achter de naam krijgen hoofdletters zonder punten: BA, LLB, LLM, MA, MBA, PhD, RA. Tussen de naam en de afkorting komt geen komma. De tweede letter van een afgekort woord krijgt een kleine letter: MSc (Master of Science). Voorbeeld: T. Janssen PhD.

Meer taalkundige regels: