Interpunctie

Aanhalingstekens

Gebruik enkele aanhalingstekens voor zelfgemaakte woorden, woorden met een speciale status of die afkomstig zijn uit een andere taal, of voor een citaat in een citaat.
Voorbeeld: De student zei: "De docent riep: 'Nee!'."

Gebruik dubbele aanhalingstekens uitsluitend voor letterlijke weergaven van gesproken of geschreven woorden.
Voorbeeld: De student zei: "De docent heeft mijn vraag niet beantwoord."

Titels van publicaties staan in een tekst gecursiveerd (dus niet tussen aanhalingstekens of onderstreept). De titel op de publicatie zelf (op de omslag en op de titelpagina) en de titel van een artikel of de kop boven een persbericht krijgen geen aanhalingstekens en geen punt.

Punten

Bij getallen en geldbedragen van vier of meer cijfers om de duizendtallen aan te geven.
Voorbeeld: 120.000 euro, 5.000.

Bij rubriceringen en opsommingaanduidingen
Voorbeeld: paragraaf 3.1.1 en 2.1B.2.

Als minuutaanduiding.
Voorbeeld: 8.30 uur, 12.00 uur, 15.30 uur.

Aan het einde van een zin die met een url eindigt.
Voorbeeld: Meer gegevens hierover vind je op www.eur.nl/ese/econometrie.nl. 

Geen punt na een titel (kop), opschrift, datumaanduiding (in brief of adressering), internationale erkende symbolen in handel, wetenschap of techniek.
Voorbeeld: €, cm, kg, MB.