Interpunctie

Aanhalingstekens

Gebruik enkele aanhalingstekens voor zelfgemaakte woorden en woorden met een speciale status.
Voorbeeld: Woudestein thuis bekijken? Neem een kijkje op de ‘Minecraftcampus’.

Gebruik dubbele aanhalingstekens voor uitsluitend letterlijke weergaven van gesproken of geschreven woorden (citaten).
Voorbeeld: De student zei: “De docent heeft mijn vraag niet beantwoord.”

Enkele aanhalingstekens worden gebruikt voor een citaat in een citaat.
Voorbeeld: De student zei: “De docent riep, ‘Nee!’.”

Titels van publicaties staan in een tekst gecursiveerd (dus niet tussen aanhalingstekens of onderstreept).
Voorbeeld: Het nieuwe boek Onontkoombaar Verleden, van Maria Grever.

De titel op de publicatie zelf (op de omslag en op de titelpagina) en de titel van een artikel of de kop boven een persbericht krijgen geen aanhalingstekens en geen punt.

Punten

Bij getallen en geldbedragen van vier of meer cijfers om de duizendtallen aan te geven.
Voorbeeld: 120.000 euro, 5.000.

Bij rubriceringen en na opsommingaanduidingen.
Voorbeeld: paragraaf 3.1.1 en 2.1B.2.

Als minuutaanduiding.
Voorbeeld: 8.30 uur, 12.00 uur, 15.30 uur.
N.B. Hier wordt dus geen dubbele punt gebruikt.

Geen punt na een titel (kop), opschrift, datumaanduiding (in brief of adressering), internationale erkende symbolen in handel, wetenschap of techniek. Voorbeeld: €, cm, kg, MB.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen