Hoofdletters, kleine letters en cursief

Hoofdletters en kleine letters

De hoofdletter wordt gebruikt in vier gevallen: 

 • aan het begin van een zin,

 • ter aanduiding van een naam,
 • als uitdrukking van eerbied,
 • vaak in afkortingen.
 HoofdlettersKleine letters
Afkortingen (zo min mogelijk gebruiken, maar in elk geval voorzien van een punt)N.B.bv., c.c., c.q., d.d., enz., jl., nl., nr., p.24, r.s.v.p., t.g.v., zgn.
Afkortingen besluiten en wetten
 • KB
 • AOW
 • AWBZ
 • Arbowet
 • cao
 • btw
Aardrijkskundige namen, ook de bijvoeglijke
 • Nederland, Sri Lanka,
 • Rotterdam-Zuid, Franse kaas
 • ten westen van de evenaar
 • de aarde, onze planeet
Communicatie-apparatuurUSB-stick
 • tv
 • pc
 • cd-rom
 • dvd-speler
Engels en Duitse leenwoorden 
 • internet
 • e-commerce
 • aha-erlebnis
Euro (gebruik geen EUR of E, zie ook Getallen) euro (achter het bedrag schrijven)
Namen van gebouwen
 • Erasmus Building
 • Euromast
 
Namen van (heilige) personen en persoonsnamen als aanduiding van een merk
 • God, Allah
 • Desiderius Erasmus
 • de Erasmusprijs
 
Namen van talen, feestdagen, tijdperken en historische gebeurtenissen
 • Fries, Russisch
 • Sinterklaas, Kerstmis
 • de Tweede Wereldoorlog
 • sinterklaasfeest
 • kerstvakantie
 • ramadan
 • de middeleeuwen
  (= tijdperk: kleine letter)
Opleidingen
Type student
Schooltypen en klas
 
 • havo, vwo, hbo, wo
 • vwo-scholier, wo-student, havist, vwo’er
 • hbo-bachelor
  vwo-6, havo-5
Organisaties en organisatieonderdelen, bedrijven en instanties
 • EUR
 • UB
 • Professional Services
 • NAVO
 • EU
 • faculteit [1] 
 • capaciteitsgroep
Schoolvakken
 • Engels
 • Nederlands
 • wiskunde
 • scheikunde
 • biologie
Titels van boeken, brochures, proefschriften, scripties (boektitels / titel tijdschrift in een tekst cursiveren, zie ook hieronder) [2] 
 • Erasmus en zijn denken
 • Feiten en cijfers
 
Vakgebieden 
 • economie
 • bedrijfskunde
 • sociologie

N.B.:als het een studie betreft, gebruik je wel een hoofdletter: de studie Sociologie.

 • Als een externe organisatie of instantie zelf een afkorting heeft vastgesteld, wordt deze gebruikt.
  Voorbeeld: Sdu, AutoRai, Benelux.
 • Aan het begin van een nieuwe zin wordt altijd een hoofdletter gebruikt, tenzij de zin opent met een getal of een speciaal teken.
  Voorbeeld: 28 procent van de ondervraagden; ’s Middags vond de oratie plaats.

Cursief

 CursiefNiet cursief
Titels van boeken, brochures, proefschriften, scripties
 • Erasmus en zijn denken
 • Feiten en cijfers
 
Buitenlandse woorden in een Nederlandse tekst
 • Wij weten alles over entrepreneurship.
 • Deze studenten leren over business administration.
 • De factuur is in behandeling bij de afdeling finance en accounting.
 • Schrijf je in voor een management master. (Want deze woorden zijn welbekend in Nederland.)

[1] Uitzondering: als onderdeel van de officiële naam van een faculteit (zie Faculteiten en Instituten)

[2] Alle conventies rondom citeerstijlen staan op libguides.eur.nl/informationskills 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen