Hoofdletters en kleine letters

Taalkundige regels

De hoofdletter wordt gebruikt in vier gevallen:

 • aan het begin van een zin,
 • ter aanduiding van een naam,
 • als uitdrukking van eerbied,
 • vaak in afkortingen.

Voorbeelden

 HoofdlettersKleine letters
Afkortingen (zo min mogelijk gebruiken, maar in elk geval voorzien van een punt)>N.B.bv., c.c., c.q., d.d., enz., jl., nl., nr., p.24, r.s.v.p., t.g.v., zgn.
Afkortingen besluiten en wetten
 • KB
 • AOW
 • AWBZ
 • cao
 • btw
 • arbowet
Aardrijkskundige namen, ook de bijvoeglijke
 • Nederland, Sri Lanka,
 • Rotterdam-Zuid, Franse kaas
XX
Communicatie-apparatuurUSB-stick
 • tv
 • pc
 • cd-rom
 • dvd-speler
Engels en Duitse leenwoordenXX
 • internet, e-commerce,
 • aha-erlebnis
Euro (gebruik geen EUR)XXeuro (achter het bedrag schrijven)
Namen van gebouwen
 • T Building, Sanders Building, Euromast
 
Namen van (heilige) personen en persoonsnamen als aanduiding van een merk
 • God, Allah,
 • Desiderius Erasmus,
 • de Erasmusprijs
XX
Namen van talen, feestdagen, tijdperken en historische gebeurtenissen
 • Fries, Russisch,
 • Sinterklaas, Kerstmis
 • de Tweede Wereldoorlog
 • sinterklaasfeest
 • kerstvakantie
 • ramadan
 • de middeleeuwen
  (= tijdperk: kleine letter)
Opleidingen
Type student
Schooltypen en klas
XX
 • havo, vwo, hbo, wo
 • vwo-scholier, wo-student, havist, vwo’er
 • hbo-bachelor
  vwo-6, havo-5
Organisaties en organisatieonderdelen, bedrijven en instanties
 • EUR
 • UB
 • HEMA
 • NAVO
 • EU
 • faculteit [1]
 • capaciteitsgroep
 • (staf)afdeling
 • shared service centre
Schoolvakken
 • Engels
 • Nederlands
 • wiskunde
 • scheikunde
 • biologie
Titels van boeken, brochures, proefschriften, scripties (boektitels / titel tijdschrift in een tekst cursiveren) [2]
 • Erasmus en zijn denken
 • Feiten en cijfers
 
VakgebiedenXX
 • economie
 • bedrijfskunde
 • sociologie

Aandachtspunten

 • Als een externe organisatie of instantie zelf een afkorting heeft vastgesteld, wordt deze gebruikt.
  Voorbeeld: Sdu, AutoRai, Benelux.
 • Aan het begin van een nieuwe zin wordt altijd een hoofdletter gebruikt, tenzij de zin opent met een getal of een speciaal teken.
  Voorbeeld: 28 procent van de ondervraagden; ’s Middags vond de oratie plaats.

[1] Uitzondering: als onderdeel van de officiële naam van een faculteit (zie hoofdstuk 8, Faculteiten en Instituten)

Meer taalkundige regels: