Opsommingen

Tips

 • Plaats woorden die op alle delen van de opsomming betrekking hebben zoveel mogelijk in de ‘kaderzin’.
 • Delen die met een hoofdletter beginnen krijgen na elk deel een punt, een vraagteken of uitroepteken. Delen die met een kleine letter beginnen, krijgen na elk deel een komma en achter het laatste deel een punt.
 • Er zijn 2 soorten opsommingen: ongeordende lijsten (bullets) en lijsten met een nummering. Zet niet zelf streepjes of sterretjes om opsommingen te maken, maar gebruik de knop in het contentmanagementsysteem (cms). Ook bij ‘geneste opsommingen’, waarbij je opsommingen binnen de opsomming hebt.
  • Met de knop voor opsommingen in het cms maak je opsommingen consistent en toegankelijk. Een screenreader geeft aan een slechtziende gebruiker door hoe groot de lijst is. Deze bezoeker kan de lijst dan makkelijk gebruiken of overslaan.

Voorbeeld 1

In de bijeenkomst van vorige maand kwamen 3 vragen aan de orde:

 • Willen de aanwezigen nog wel overleg?
 • Waarover moet dat overleg gaan?
 • Willen we een externe deskundige aantrekken om het overleg te leiden?

Voorbeeld 2

In het mt-overleg werd aandacht besteed aan de volgende punten:

 1. corporate events,
 2. opening academisch jaar,
 3. nieuw crm-systeem,
 4. Talent Day.

Meer taalkundige regels: