Taalkundige regels

Tweetaligheid en taalwisseling

British English is de juiste spelling. Als een deel van een pagina in een andere taal is, markeer deze tekst dan als anderstalig.

Foutloos schrijven

‘Vierogenprincipe’

We streven allemaal naar foutloos schrijven. Twijfel je over de schrijfwijze van een woord? Kijk dan op www.woordenlijst.org en raadpleeg het Groene Boekje. Laat je tekst door iemand anders controleren.