Experts op het vlak van duurzaamheid, cultuur en media

Aan de Erasmus School of History, Culture and Communication werken onderzoekers aan thema's als duurzame mode, ecotoerisme en het discours omtrent klimaatverandering. 

dr. (Mélodine) MCM Sommier
(Shirley) S Nieuwland
dr. (Yijing) Y Wang
dr. (Mariangela) M Lavanga

Verloren Paradijsjes

Over duurzaam toerisme

Lees het artikel in ea.