Doelen

Arts kijkt naar rontgenfoto

Het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Smarter Choices for Better Health heeft drie doelen:

Mensen ondersteunen langer gezond te leven

 • Door belangrijke ontwikkelingen in de moleculaire biologie, computerwetenschap, micro-elektronica, radiofysica en vele andere gebieden heeft gezondheidszorg de afgelopen vijftig jaar een veel grotere invloed gekregen op de levensloop van de gemiddelde persoon. Daardoor zijn de gezondheid en levensverwachting sterk toegenomen. Toch zijn er nog steeds grote aantallen sterfgevallen die voorkomen hadden kunnen worden. Vooral in de groepen met een sociaaleconomische achterstand is nog veel winst te behalen.

  Action Line: Preventie

  Zorgverlener helpt oudere man met een tablet
  iStock

Gezondheidszorg op lange termijn betaalbaar en toegankelijk houden

 • De verbeterde gezondheidszorg en toenemende vergrijzing gaan gepaard met een sterke toename van de kosten. Ook dragen financiële prikkels vanuit de zorgverzekeraars bij aan een toename van het aantal behandelingen. De investeringen in preventie, waardoor zorgkosten beperkt kunnen worden, blijven achter. Zonder doeltreffend ingrijpen dreigt de gezondheidszorg op termijn onbetaalbaar te worden. Het is daarom van groot belang om te onderzoeken hoe de beperkte middelen kunnen leiden tot de beste resultaten voor de gezondheid van zoveel mogelijk mensen.

  Action Line: Waardegerichte zorg

  Action Line: Evaluatie van de gezondheidszorg

  pillen
  thought-catalog-505378-unsplash

Toename van gelijkheid in gezondheid 

 • Hoewel de gezondheidszorg voor steeds meer mensen toegankelijk wordt, bestaan er nog steeds grote verschillen. Nu is dit overduidelijk op mondiaal niveau, met grote verschillen tussen westerse landen en ontwikkelingslanden. Wat echter minder in het oog springt zijn de significante verschillen tussen bevolkingsgroepen binnen westerse landen. Om de verschillen te verkleinen is het van belang om te onderzoeken wat de belangrijkste veroorzakers zijn van de verschillen in gezondheid. Kunnen verschillen bijvoorbeeld verkleind worden door een vergrote aandacht voor preventieve gezondheidszorg?

  Action Line: Gelijkwaardige zorg

  Jongen met mondkapje bij snelweg in Aziatische stad
  iStock

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen