Eredoctoren 2021

Tijdens de dies natalis worden traditiegetrouw ook twee eredoctoraten uitgereikt aan vooraanstaande wetenschappers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan hun vakgebied en aan de samenleving.

Karl Deisseroth

Karl Deisseroth, MD PhD, is DH Chen Professor of Bioengineering and of Psychiatry and Behavioral Sciences aan Stanford University, en onderzoeker aan het Howard Hughes Medical Institute,

Hij studeerde af aan Harvard, promoveerde aan Stanford en behaalde zijn artsendiploma aan Stanford. Hij voltooide ook postdoctorale opleiding, medische stage, en volwassen psychiatrie residentie aan Stanford, en hij is board-gecertificeerd door de American Board of Psychiatry and Neurology. Hij is nog steeds praktiserend psychiater met specialisatie in affectieve stoornissen en autisme-spectrum ziekte, gebruikmakend van medicatie samen met neurale stimulatie.

De afgelopen zestien jaar heeft zijn laboratorium optogenetica, hydrogel-weefselchemie (te beginnen met CLARITY) en een breed scala van methoden gecreëerd en ontwikkeld.

Hij heeft zijn technologieën ook gebruikt om de neurale celtypes en verbindingen te ontdekken die adaptief en maladaptief gedrag veroorzaken, en heeft de technologieën verspreid naar duizenden laboratoria over de hele wereld.

Naast andere onderscheidingen, was Deisseroth de enige ontvanger voor optogenetica van de 2010 Koetser Prize, de 2010 Nakasone Prize, de 2011 Alden Spencer Prize, de 2013 Richard Lounsbery Prize, de 2014 Dickson Prize in Science, de 2015 Keio Prize, de 2015 Lurie Prize, de 2015 Albany Prize, de 2015 Dickson Prize in Medicine, de 2017 Redelsheimer Prize, de 2017 Fresenius Prize, de 2017 NOMIS Distinguished Scientist Award, de 2018 Eisenberg Prize, de 2018 Kyoto Prize, en de 2020 Heinekenprijs voor de Geneeskunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Voor zijn ontdekkingen heeft Deisseroth ook de Perlprijs (2012), de BRAIN-prijs (2013), de Pasarow-prijs (2013), de Doorbraakprijs (2015) de BBVA-prijs (2016), de Massry-prijs (2016) en de Harvey-prijs van het Technion/Israël (2017) ontvangen. Hij werd in 2013 geselecteerd als Howard Hughes Medical Institute Investigator en werd in 2010 verkozen tot lid van de US National Academy of Medicine, in 2012 tot lid van de US National Academy of Sciences en in 2019 tot lid van de US National Academy of Engineering.

Promotor: Hoogleraar Chris de Zeeuw

Chris I. De Zeeuw is voorzitter van de afdeling Neurowetenschappen van het Erasmus MC in Rotterdam, vice-directeur van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen in Amsterdam, en directeur van Neurasmus BV. Hij promoveerde met een focus op hersenen en gedrag in 1990 (Cum Laude) en behaalde zijn MD in 1991 (Cum Laude), beide aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kort daarna ontving hij de Fellowship Award van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en werd hij gasthoogleraar aan NYU Med School in New York. Na zijn terugkeer in Nederland werd hij hoogleraar en voorzitter van de afdeling die hij rond de millenniumwisseling in Rotterdam oprichtte. Hij was hoofdcoördinator van het EU Robotica programma (SENSOPAC) en voorzitter van Neuro-Bsik Mouse- en Pharma-Phenomics consortia. De Zeeuw heeft meer dan 100 subsidies ontvangen, waaronder de PIONIER Award van ZonMw en de ERC advanced grant. In 2006 ontving hij de Beatrix Award for Brain Research van Hare Majesteit de Koningin, in 2014 werd hij verkozen tot lid van de Nederlandse Akademie van Wetenschappen en in 2018 ontving hij de internationale Casellaprijs voor Fysiologie.

Trisha Greenhalgh

Trisha Greenhalgh is Professor of Primary Care Health Sciences en Fellow van het Green Templeton College aan de University of Oxford. Zij studeerde Medische, Sociale en Politieke Wetenschappen in Cambridge en Klinische Geneeskunde in Oxford voordat zij eerst als diabetoloog en later als academisch huisarts werd opgeleid. Zij is gepromoveerd in de diabeteszorg en heeft een MBA in Hoger Onderwijsmanagement. Zij leidt een onderzoeksprogramma op het raakvlak van de sociale wetenschappen en de geneeskunde, waarbij zij zowel in de eerstelijns- als in de tweedelijnszorg werkzaam is. Haar werk is erop gericht de traditionele en humanistische aspecten van geneeskunde en gezondheidszorg te vieren en te behouden, terwijl ze ook de uitzonderlijke mogelijkheden van de hedendaagse wetenschap en technologie omarmt om de gezondheidsresultaten te verbeteren en het lijden te verlichten.

Drie bijzondere interesses zijn de gezondheidsbehoeften en ziekteverhalen van minderheids- en achtergestelde groepen; de introductie van op technologie gebaseerde innovaties in de gezondheidszorg; en de complexe verbanden (filosofisch en empirisch) tussen onderzoek, beleid en praktijk.

 Ze heeft dit interdisciplinaire perspectief ingebracht in de onderzoeksreactie op de Covid-19 pandemie, waarbij ze diverse thema's heeft onderzocht, waaronder klinische beoordeling van de verslechterende patiënt per telefoon en video, de wetenschap en antropologie van gezichtsbedekkingen, en beleidsvorming in onzekere omstandigheden.

Trish is de auteur van meer dan 400 peer-reviewed publicaties en 16 tekstboeken.  Zij ontving de OBE voor diensten aan de geneeskunde van Hare Majesteit de Koningin in 2001 en werd Fellow van de UK Academy of Medical Sciences in 2014. Ze is ook lid van het Britse Royal College of Physicians, het Royal College of General Practitioners, de faculteit voor klinische informatica en de faculteit voor volksgezondheid.

Promotor: Hoogleraar Roland Bal

Roland Bal is hoogleraar governance van de gezondheidszorg en voorzitter van de afdeling Healthcare governance aan de Erasmus School of Health Policy and Management. Met een achtergrond in Science & Technology Studies, is hij in het bijzonder geïnteresseerd in de manieren waarop kennis 'reist' door de gezondheidszorg. Omdat hij geïnteresseerd is in actiegerichte vormen van onderzoek doen, heeft Bal veel samenwerkingsverbanden georganiseerd met actoren in de gezondheidszorg. Hij heeft veel samengewerkt met de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg aan methoden van toezicht en met ZonMw, de belangrijkste financier van gezondheidsonderzoek in Nederland, aan programma-evaluatie.

Roland Bal is de hoofdonderzoeker geweest van een groot aantal projecten en heeft financiering voor onderzoek verkregen van ZonMw, NWO, de Europese Unie en van belangrijke actoren in de gezondheidszorg. Hij is betrokken geweest bij het opzetten van academische samenwerkingsverbanden met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg (IGJ) en met het Zorginstituut Nederland (ZiN). Bal is lid geweest van verschillende commissies van de Gezondheidsraad en van ZonMw. Hij heeft veel gepubliceerd op terreinen als Wetenschaps- en Technologiestudies, Sociologie van de Gezondheidszorg, Bestuurskunde en Gezondheidsbeleid, en is auteur van talrijke beleidsrapporten en publicaties in Nederlandse vaktijdschriften.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen