Advancing Science, Impacting Society

Eredoctoren 105e dies natalis

Current facets (Pre-Master)

Debra Satz

 • Debra Satz

  Prof. dr. Debra Satz (Stanford University) ontvangt een eredoctoraat op voordracht van het Erasmus lnitiative ‘Dynamics of lnclusive Prosperity’. De Amerikaanse filosoof levert kwalitatief zeer hoogwaardige bijdragen aan een reeks onderzoeksgebieden in haar vakgebied, met name ethiek en sociale en politieke filosofie. Onderwerpen waar Satz zich over buigt zijn onder andere de morele grenzen van markten, de verschillende interpretaties van gelijke kansen en de grondslagen van rationele keuzes. 

  Foto: Richard Morgenstein

George Davey Smith

 • George Davey Smith

  Prof. dr. George Davey Smith (University of Bristol) ontvangt een eredoctoraat op voordracht van het Erasmus lnitiative ‘Smarter Choices for Better Health’. De epidemioloog is één van de belangrijkste en meest vernieuwende onderzoekers ter wereld op het terrein van gezondheidsongelijkheid. Davey Smith past technieken uit de genetische epidemiologie toe in studies naar gezondheidsongelijkheid en naar de gezondheidseffecten van gedrags- en omgevingsfactoren.

Nina Glick-Schiller

 • Nina Glick-Schiller

  Prof. dr. Nina Glick-Schiller (University of Manchester) ontvangt een eredoctoraat op voordracht van het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and citizens’. De antropoloog weet vraagstukken over migratie, identiteit, macht, burgerschap en stedelijke ontwikkeling aan elkaar te koppelen. Op dit terrein geldt Glick-Schiller als een gezaghebbend wetenschapper. Haar meest recente boeken gaan in op het ontwikkelen van migratietheorieën door onderzoek te doen naar de relatie tussen de migrant en de stad.