Eredoctoren 2020

Tijdens de Dies Natalis worden traditiegetrouw ook twee eredoctoraten uitgereikt aan vooraanstaande wetenschappers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan hun vakgebied en aan de samenleving.

Jane Dutton

Prof.dr. Jane Dutton is de Robert L. Kahn Distinguished University Professor Emerita of Business Administration and Psychology aan de Ross School of Business van de University of Michigan.
Jane Dutton haar onderzoek en expertise liggen op het snijvlak van strategie, management & organisaties, en psychologie. Ze is een wereldexpert op het gebied van Positive Organisational Scholarship en was in 2002 medeoprichter van het Center for Positive Organisations aan de Ross School of Business.

Haar onderzoek is gericht op processen die capaciteiten en sterke punten van medewerkers in organisaties opbouwen. Ze onderzoekt met name hoe hoogwaardige verbindingen en identiteitsprocessen de capaciteiten van medewerkers en organisaties vergroten. Haar onderzoek heeft betrekking op compassie en organisaties, veerkracht en organisaties, maar ook op energie en organisaties. Jane Dutton is de enige Distinguished University Professor aan haar faculteit, de hoogste onderscheiding die wordt toegekend aan een faculteitslid van de Universiteit van Michigan. Ze heeft onderwijsprijzen gewonnen aan elke universiteit waar ze is geweest en heeft de beste onderzoeksprijzen gewonnen bij zowel Ross als op haar vakgebied Management en Organisatorisch Gedrag.

Jane Dutton heeft meer dan 100 artikelen en hoofdstukken uit boeken gepubliceerd, 13 boeken geredigeerd en twee boeken geschreven voor managers, namelijk: 'Energize your Workplace: How to Build and Sustainable Connections at Work' (Jossey-Bass Publishers)
en 'Awakening Compassion at Work' (met Monica Worline , Berrett-Koehler Publishers).

Haar onderzoeksrapporten hebben beide de Best Paper Award gewonnen voor de Academy of Management Journal, de Administrative Science Quarterly Award for Scholarly Contribution en de Breaking the Frame Award voor de Journal of Management Inquiry.

Het werk van Professor Dutton, haar interesses en prestaties weerspiegelen bijna perfect de missie van RSM om een kracht te zijn voor positieve verandering in de wereld.

Katharina Pistor

Professor Katharina Pistor is Edwin B. Parker Professor of Comparative Law en Director of the Center on Global Legal Transformation op Columbia Law School of Columbia University in New York. Ze is een vooraanstaand wetenschapper en schrijver op het gebied van corporate governance, geld en financiën, eigendomsrechten, en vergelijkend recht en juridische instellingen.

Pistor is een in Duitsland opgeleide advocaat die niet alleen haar academische wortels in continentaal Europa heeft, maar ondanks haar Amerikaanse connectie ook actief blijft in Europa. Voordat zij in 2004 naar Columbia verhuisde, werkte zij onder andere aan het zeer prestigieuze Duitse Max Planck Instituut voor vergelijkend en internationaal Privaatrecht (Hamburg) en de wereldwijd hoog aangeschreven Kennedy School of Government aan de Harvard University. Zij is gespecialiseerd in vergelijkend recht, Vergelijkend ondernemingsrecht en bestuur, Besturen van financiële systemen, en Recht en ontwikkeling.

Ze is internationaal zeer bekend om haar wetenschappelijke werken over recht en financiën in het kader waarvan ze een zeer erkende 'rechtstheorie van de financiën' heeft ontwikkeld, volgens welke "... financiële markten juridisch zijn geconstrueerd en als zodanig een in wezen hybride plaats innemen tussen staat en markt, publiek en privaat". Met haar voortdurende onderzoek naar de relatie en interactie tussen financiën, financiële markten en recht levert ze aantoonbaar een belangrijke bijdrage aan het begrijpen van de oorzaken van wereldwijde economische en financiële crises, en - meer in het algemeen - de rol die het recht kan (en moet) spelen bij de creatie en verdeling van rijkdom.

Nieuws over dies natalis