Eredoctoren

Kindertekening van de stad van de toekomst

Tijdens de Dies Natalis worden twee eredoctoraten uitgereikt voor hun uitzonderlijke academische prestaties.

Ien Ang

Ien Ang – Distinguished Professor of Cultural Studies aan Western Sydney University, Australië

Professor Ien Ang is een van de wereldwijde leiders in culturele wetenschappen, met interdisciplinair werk op veel gebieden binnen de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Haar werk is breed georiënteerd op patronen van culturele stroming en uitwisseling in onze geglobaliseerde wereld. Ze richt zich op kwesties als de vorming van doelgroepen en publiek, de politiek van identiteit en verschil, migratie, etniciteit en multiculturalisme, kwesties van representatie in hedendaagse culturele instellingen, en stedelijke culturen en kunst.

Haar boeken, waaronder 'Watching Dallas', 'Desperately Seeking the Audience' en 'On Not Speaking Chinese', worden erkend als klassiekers op dit gebied en haar werk is in veel talen vertaald.

Zij ontvangt een eredoctoraat omdat zij een voorloper is in interdisciplinair cultureel onderzoek dat verschillende gebieden van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen bestrijkt. Daarnaast is zij een inspiratiebron voor cultureel onderzoek gericht op het creëren van positieve maatschappelijke verandering.

Erepromotor: prof.dr. Susanne Janssen - Erasmus School voor Geschiedenis, Cultuur en Communicatie

Ann Masten

Ann Masten – Regents Professor, Irving B. Harris Professor of Child Development, Distinguished McKnight University Professor aan de University of Minnesota, U.S.A. en lid van de American Academy of Arts and Sciences sinds 2021

Het onderzoek van Masten richt zich op factoren die de ontwikkeling van veerkracht bij adolescenten en gezinnen bevorderen. Zij en haar collega's belichten gedrags-psychosociale en neurobiologische kenmerken van veerkracht en hoe de combinatie hiervan een beter begrip van veerkracht mogelijk maakt. Masten betoogt dat begaafdheid en veerkracht bij alle kinderen aanwezig zijn, en dat alle kinderen tijdens hun ontwikkeling basale aanmoediging en kansen nodig hebben om te slagen.

Masten's boek 'Ordinary Magic: Resilience Processes in Development' (sinds 2001 11604x geciteerd) biedt een leidraad voor beleidsmakers die ondersteuning willen ontwikkelen voor kinderen die te maken krijgen met tegenspoed als gevolg van armoede, gezinsomstandigheden of blootstelling aan traumatisch geweld.

Haar buitengewone bijdrage aan het onderzoek naar de ontwikkeling van veerkracht en de vooruitgang van de theorie over positieve uitkomsten bij kinderen en gezinnen geconfronteerd met tegenspoed, is de reden om haar te eren.

Erepromotor: prof.dr. Loes Keijsers - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen