Opening Academisch Jaar 2017-2018

Building Vital Cities, Empowering Vital Citizens

Maandag 4 september 2017

Steden zijn sterk in opkomst: nu al woont meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. In 2050 is dat gegroeid tot 66 procent. In die steden wordt de sociale structuur en cultuur steeds complexer door globalisering, technologische veranderingen, migratie en toenemende sociale ongelijkheid. Hoe zorgen we er desondanks voor dat steden ook vitaal zijn, een omgeving waar inwoners zich optimaal kunnen ontplooien? Een stad die wordt gekenmerkt door creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen.

De Opening Academisch Jaar 2017-2018 staat in het teken van het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and Citizens’. Met dit multidisciplinaire onderzoeks- en onderwijsproject wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. Gastspreker is burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, een van de meest vooraanstaande en uitgesproken burgemeesters op zowel nationaal als internationaal niveau. Hij vindt dat steden en stedelijke regio’s een leidende rol zouden moeten spelen. De gemeente Rotterdam is bijzonder actief op thema’s als resilience, duurzaamheid, sociale cohesie en de wij-samenleving. Rotterdam is ook de internationale stad waarmee de universiteit nauw verbonden is.

Het College van Bestuur nodigt u van harte uit om de feestelijke plechtigheid bij te wonen in de aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam.