University Support Centre

In het University Support Centre (USC) zijn de diensten op gebied van ICT, HR en finance, facilitaire dienstverlening, marketing & communicatie en onderwijs en studentzaken gebundeld. Hier wordt samen gewerkt aan goed afgestemde en resultaatgerichte dienstverlening voor medewerkers en studenten.

Hierdoor worden zij in staat gesteld om hun ambities waar te maken en wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de Erasmus Universiteit om onderwijs en onderzoek op Europees topniveau uit te voeren.