Professional Services

Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam dragen zes centrale diensten, de faculteiten, de UB en de ABD gezamenlijk verantwoordelijkheid voor professional services.

De zes centrale diensten houden zich bezig met ICT, HR en finance, facilitaire dienstverlening, marketing & communicatie en onderwijs en studentzaken:

 1. Education & Student Affairs (E&S)
  service director Lilian Jillissen
 2. Marketing & Communications (M&C)
  service director Edith Res (interim)
 3. Human Resources (HR)
  service director Lieke Skidmore-Vencken
 4. Finance (FIN)
  service director John van Barneveld
 5. Real Estate & Facilities (RE&F)
  service director Geert Gerritse
 6. Information Technology (IT)
  service director Monique Thomas (interim)

Education & Student affairs

De dienst Education & Student Affairs richt zich op dienstverlening voor en ondersteuning van onderwijs en studenten. E&S werkt voor studenten, faculteiten, decanen en het College van Bestuur.

Directeur: Lilian Jillissen

+0031 (0)10 408 1139 (secretariaat)

Marketing & Communications

Marketing & Communications heeft als doel zorg dragen voor een geïntegreerd en gedragen marketingbeleid dat bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de EUR.

Directeur: Edith Res (a.i.)

+0031 (0)10 408 1777 (secretariaat)

Human Resources

De dienst HR draagt vanuit haar vakgebied effectief en doelmatig bij aan het realiseren van de organisatiestrategie en de organisatiedoelstellingen. De belangrijkste taak van HR is om de organisatie te faciliteren bij het realiseren van een optimale beschikbaarheid en inzet van medewerkers en hun talenten.

Directeur: Lieke Skidmore

+0031 (0)10 408 1704 (secretariaat)
+0031 (0)10 408 8800

Finance

De dienst Finance verzorgt de betrouwbare (juist, volledig en tijdig) afhandeling van alle financiële transacties, zodat de Erasmus Universiteit Rotterdam voldoet aan relevante richtlijnen en wettelijke kaders.

Directeur: John van Barneveld

+0031 (0)10 408 1709 (secretariaat)

Real Estate & Facilities

De dienst Real estate & facilities (RE&F) biedt een inspirerende, goed functionerende en doelmatige huisvesting en facilitaire dienstverlening zodat studenten, medewerkers en bezoekers op de locaties van de Erasmus Universiteit Rotterdam optimaal kunnen presteren en zich er thuis voelen.

Directeur: Geert Gerritse

+0031 (0)10 408 1832 (secretariaat)

Information Technology

De dienst Information Technology (IT) zorgt voor een plaats- en tijdsonafhankelijk virtuele werkplek. Met de IT-werkplekomgeving kunnen medewerkers 'any time', 'any place' en op 'any device' werken. Daarnaast heeft IT de capaciteiten in huis om IT-ontwikkeling, integratie en projectleiding (als maatwerk) inhoud te geven.

Directeur Monique Thomas (a.i.)
+0031 (0)10 408 1045 (secretariaat)

Stafafdelingen

Algemene Bestuursdienst (ABD)

Directeur: Ann O'Brien

+0031 (0)10 408 2246 (secretariaat)

Ga naar: Juridische Zaken

Universiteitsbibliotheek

De universiteit draait om het creëren en verspreiden van kennis. De Universiteitsbibliotheek (UB) helpt onderzoekers en studenten hierin te excelleren en het resultaat daarvan met de samenleving te delen. Zo wordt de kennis in de universiteit op het gebied van welvaart, gezondheid, bestuur en cultuur voor elke burger toegankelijk. 

Directeur: Matthijs van Otegem

+31 (0)10 408 1198 (algemene informatie)