Professional Services

Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam dragen zeven centrale diensten en de faculteiten gezamenlijk verantwoordelijkheid voor professional services.

Centrale diensten

De zeven centrale diensten houden zich bezig met ICT, HR en finance, facilitaire dienstverlening, marketing & communicatie, onderzoeksondersteuning en onderwijs en studentzaken:

 1. Education & Student Affairs (E&S)
  service director Lilian Jillissen
 2. Marketing & Communications (M&C)
  service director Mireille Spapens
 3. Human Resources (HR)
  service director Lieke Skidmore-Vencken
 4. Finance (FIN)
  service director John van Barneveld
 5. Real Estate & Facilities (RE&F)
  service director Marijke Weustink-van Ditzhuijzen
 6. Information Technology (IT)
  service director Wout van Wijngaarden
 7. Erasmus Research Services (ERS)
  service director Margo Strijbosch 

Education & Student affairs

De dienst Education & Student Affairs richt zich op dienstverlening voor en ondersteuning van onderwijs en studenten. E&S werkt voor studenten, faculteiten, decanen en het College van Bestuur.

Service director Lilian Jillissen

Education & Student Affairs Secretariaat
+31 (0)10 408 1139
office.es@eur.nl

Marketing & Communications

Marketing & Communications heeft als doel zorg dragen voor een geïntegreerd en gedragen marketingbeleid dat bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de EUR.

Service director Mireille Spapens

M&C Secretariaat
+31 10 408 1777
office.mc@eur.nl

Meer informatie over de diensten van Marketing & Communications voor medewerkers vind je op MyEUR, het intranet van de EUR.

Human Resources

De dienst HR draagt vanuit haar vakgebied effectief en doelmatig bij aan het realiseren van de organisatiestrategie en de organisatiedoelstellingen. De belangrijkste taak van HR is om de organisatie te faciliteren bij het realiseren van een optimale beschikbaarheid en inzet van medewerkers en hun talenten.

Service director Lieke Skidmore-Vencken

HR Secretariaat
Ellen Verschoor: +31 (0)10 4081704
Myriam Bouckaert: +31 (0)6 40285809
office.hr@eur.nl

Finance

De dienst Finance verzorgt de betrouwbare (juist, volledig en tijdig) afhandeling van alle financiële transacties, zodat de Erasmus Universiteit Rotterdam voldoet aan relevante richtlijnen en wettelijke kaders.

Service director John van Barneveld

Finance Secretariaat
Edwina de Rijke
+31 (0)10 408 1709  
office.fis@eur.nl

Real Estate & Facilities

De dienst Real estate & facilities (RE&F) biedt een inspirerende, goed functionerende en doelmatige huisvesting en facilitaire dienstverlening zodat studenten, medewerkers en bezoekers op de locaties van de Erasmus Universiteit Rotterdam optimaal kunnen presteren en zich er thuis voelen.

Service director Marijke Weustink-van Ditzhuijzen

RE&F Secretariaat
+0031 (0)10 408 1832 
of +0031 (0)10 4081025​​​​​
office.ref@eur.nl

Information Technology

De dienst Information Technology (IT) zorgt voor een plaats- en tijdsonafhankelijk virtuele werkplek. Met de IT-werkplekomgeving kunnen medewerkers 'any time', 'any place' en op 'any device' werken. Daarnaast heeft IT de capaciteiten in huis om IT-ontwikkeling, integratie en projectleiding (als maatwerk) inhoud te geven.

Per 23 september 2021 hebben de Dienst IT, het CIO Office en de afdeling DIM hun krachten gebundeld in de werkorganisatie Erasmus Digitalisation & Information Services, afgekort EDIS. Door deze disciplines vanuit één punt aan te sturen, vergroten we de slagkracht en kunnen we beter richting geven, keuzes maken én de informatievoorziening waarmaken voor de domeinen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. In het eerste kwartaal van 2022 gaan we de samenwerking in deze werkorganisatie evalueren en besluiten we of en hoe we de werkorganisatie gaan formaliseren.

Service director Wout van Wijngaarden

IT Secretariaat
+0031 (0)10 408 10 45 ()
office.it@eur.nl

IT Service Desk
+0031 (0)10 408 88 80
servicedesk@eur.nl

Erasmus Research Services

Erasmus Research Services (ERS) biedt ondersteuning aan individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen op het gebied van subsidies, ethische reviews, juridisch advies, research datamanagement, open science of research intelligence.  

Service director Margo Strijbosch

ERS secretariat 
Helen de Bakker
+31 (0)10 408 1720
researchservices@eur.nl

 

Stafafdelingen

Algemene Bestuursdienst (ABD)

Directeur: Ann O'Brien

+0031 (0)10 408 2246 (secretariaat)

Ga naar: Juridische Zaken

Universiteitsbibliotheek

De universiteit draait om het creëren en verspreiden van kennis. De Universiteitsbibliotheek (UB) helpt onderzoekers en studenten hierin te excelleren en het resultaat daarvan met de samenleving te delen. Zo wordt de kennis in de universiteit op het gebied van welvaart, gezondheid, bestuur en cultuur voor elke burger toegankelijk. 

Directeur: Matthijs van Otegem

+31 (0)10 408 1198 (algemene informatie)

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen