Onderzoekers

Creative Industries
 • Berkers, Dr P.P.L. (Pauwke)

  Pauwke Berkers is universitair docent Sociology of Arts and Culture. Hij is geïnteresseerd in symbolische en sociale grenzen, ras/etniciteiten genderongelijkheid in de kunsten, het culturele veld en populaire muziek.

  Portrait of Pauwke Berkers
 • Bisschop Boele. Prof. E.H. (Evert)

  Evert Bisschop Boele is bijzonder hoogleraar Culturele Participatie. Hij bekleedt de leerstoel ‘Meaning of Culture Participation’. Daarnaast  levert hij een belangrijke bijdrage aan het Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL).

  Portrait of Evert Bisschop Boele
 • Braden, Dr L. (Laura)

  Laura E. A. Braden is een universitair docent bij de afdeling Cultuurwetenschappen. Haar onderzoek gaat over differentiële erkenning in de visuele kunsten.

  Portrait picture of Laura Braden
 • Dibbits, Prof. dr. H. (Hester)

  Hester Dibbits is bijzonder hoogleraar Historical Culture and Education aan de afdeling Geschiedenis. Haar onderzoek betreft het gebruik van erfgoed in educatieve netwerken van scholen, erfgoedinstituten, musea en de toeristische industrie.

  Portrait of Hester Dibbits
 • Driessen, Dr. S.M.R. (Simone)

  Simone Driessen is een docent aan de afdeling Media & Communicatie en is betrokken bij verschillende vakken van de International Bachelor Communication and Media en de premasters van de afdeling. Haar onderzoek gaat met name over het engagement van publiek in de popcultuur.

  Portrait picture of Simone Driessen
  Dr. Simone Driessen
 • Eijck, Prof C.J.M. van (Koen)

  Koen van Eijck is hoogleraar binnen de afdeling Cultuurwetenschappen. Zijn onderzoek gaat voornamelijk in op sociale ongelijkheid en trends in culturele participatie en smaakpatronen, kunstonderwijs, talentontwikkeling en de perceptie en waardering van visuele kunst.

  Portrait picture of Koen van Eijck
 • Engelbert, Dr. J.M. (Jiska)

  Jiska Engelbert specialiseert zich in critical discourse studies. In haar werk verkent ze de relaties tussen media-georiënteerde praktijken, van hedendaagse fundraising tot het controleren van de grenzen van Europa.

  Portrait picture of Jiska Engelbert
 • Hitters, Dr. H.J.C.J. (Erik)

  Erik Hitters is universitair docent Media and Cultural Industries aan de afdeling Media & Communicatie. Zijn onderzoek richt zich vooral op het brede veld van transformaties in de media en de (lokale, regionale en nationale) creatieve industrie.

  Portrait picture of Erik Hitters
 • Hoeven, Dr. A.J.C. van der (Arno)

  Arno van der Hoeven is universitair docent aan de afdeling Media & Communicatie. Hij bestudeert popmuziek, cultureel erfgoed en lokale identiteit. In zijn huidige onderzoek richt hij zich op de digitalisatie van stedelijk, cultureel erfgoed.

  Portrait of Arno van der Hoeven
 • Janssen, Prof. dr. M.S.S.E. (Susanne)

  Susanne Janssen is het hoofd van de afdeling Media & Communicatie. Haar onderzoek en onderwijs bevinden zich in het gebied van culturele sociologie, media en communicatie en de sociologie van kunst en literatuur.

  Portrait picture of Susanne Janssen
 • Jansz, Prof. dr. J. (Jeroen)

  Jeroen Jansz is onderzoeker en docent bij de afdeling Media en Communicatie. In zijn onderzoek vormt het internet vaak het startpunt. Jansz bestudeert de relatie tussen mediaconsumenten en mediaproducenten.

  Portrait picture of Jeroen Jansz
 • Lavanga, Dr. M. (Mariangela)

  Mariangela Lavanga is universitair docent in Cultural Economics aan de afdeling Cultuurwetenschappen. Haar expertise ligt in de relatie tussen culturele en creatieve industrie en steden. Ze focust op mode en design-georiënteerde firma’s.

  Portrait of Mariangela Lavanga
 • Martens, Dr E. (Emiel)

  Emiel Martens verzorgt onderwijs over en doet onderzoek naar media. Zijn onderzoek bevindt zich in de disciplines van de postkoloniale media studies, mediageografie, de populaire geopolitiek, de culturele politiek, de creatieve industrie, filmtoerisme en alternatieve media.

 • Navarrete Hernandez, T. (Trilce), PhD

  Trilce Navarrete Hernandez  doceert binnen de master Cultural Economics and Entrepeneurship. Ze bestudeert digitaal erfgoed en is  geïnteresseerd in het toegankelijk maken van erfgoedmaterialen.

  Portrait of Trilce Navarrete Hernandez
 • Reijnders, Prof. S.L. (Stijn) 

  Stijn Reijnder is hoogleraar Cultural Heritage binnen de afdeling Cultuurwetenschappen. Reijnders bestudeert filmtoerisme en begeleidt diverse promotieonderzoeken over dit thema.

  Portrait of Stijn Reijnders
 • Verboord, Dr. M.N.M. (Marc)

  Marc Verboord is universitair docent aan de afdeling Media & Communicatie. Zijn onderzoek gaat voornamelijk over culturele globalisatie en de impact van nieuwe media op culturele markten.

  Portrait picture of Marc Verboord
 • Vermeylen, Prof. dr. F.R.R. (Filip)

  Filip Vermeylen doceert verschillende vakken binnen het masterprogramma Cultural Economics and Entrepeneurship. Hij is hoogleraar Global Art Markets en doet onderzoek naar problemen binnen de economie van kunst en cultuur, met een specifieke focus op kunstmarkten.

  Portrait picture of Filip Vermeylen
 • Wubs, Dr B. (Ben)

  Ben Wubs is universitair docent Economic and Business History aan de afdeling Geschiedenis. Hij is betrokken bij projecten over multinationals, business-systemen, economische regio’s en de transnationale mode-industrie.

 • Carvalho Marques, L. (Lenia)
  Lenia Marques is universitair docent aan de afdeling Kunst & Cultuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Portrait of Lenia Marques

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen