Factuurvoorwaarden

Help ons uw factuur tijdig te betalen

Hoe kunt u ons helpen uw factuur tijdig te betalen?

De ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM (EUR) hecht veel waarde aan uw goederen en/of diensten. Deze folder maakt in één oogopslag inzichtelijk hoe u kunt helpen voorkomen dat de verwerking en betaling van uw factuur onnodige vertraging oploopt.

Uiteraard moet uw factuur voldoen aan de wettelijke voorwaarden, die u kunt vinden op www.belastingdienst.nl.

Vermeld op uw factuur:

 1. Naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres van uw bedrijf
 2. Erasmus Universiteit Rotterdam
  Naam bedrijfsonderdeel
  t.a.v. USC-FIS Crediteurenadministratie
  Postbus 1738
  3000DR Rotterdam

 3. EUR Budgetnummer
 4. E-mailadres van besteller/contactpersoon
 5. Indien aangegeven door uw contactpersoon: grootboekrekening en eventuele andere gegevens
 6. Omschrijving van de geleverde goederen/diensten in overeenstemming met de bestelling
 7. IBAN rekening
 8. KvK nummer, BTW nummer en correcte vermelding van de BTW bedragen        

Zet deze gegevens altijd op het eerste blad van de factuur!

N.B. Zonder EUR budgetnummer in combinatie met bedrijfsonderdeel kunnen wij uw factuur niet verwerken!

Wat kunt u verder doen voor een tijdige betaling?

 • Dien uw factuur zo snel mogelijk na levering van goederen en diensten in.
 • Vermeld BTW vrijgesteld, 6% en 21% apart.
 • Vermeld, indien van toepassing, verrekenbare en niet verrekenbare BTW apart.
 • Vermeld bij een creditnota altijd dezelfde gegevens als op de debetnota, dus niet alleen het debetnotanummer.
 • Maak gebruik van elektronische facturen in PDF en mail deze naar invoice@eur.nl.

    Uitsluitend voor nieuwe facturen, elk apart in één PDF bestand.

 • Verstuur facturen altijd maar één keer, dus niet zowel elektronisch als per post.
 • Dien creditfacturen gescheiden van nieuwe debetnota’s in.

Wat moet u nooit doen?

 • Een bestelling accepteren of factureren zonder dat u een EUR budgetnummer in combinatie met bedrijfsnaam heeft ontvangen.
 • Zonder overleg met de besteller een EUR budgetnummer gebruiken van een eerdere bestelling door Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Een factuur indienen die betrekking heeft op meerdere EUR budgetnummers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (tenzij dit contractueel met u is afgesproken).
 • Verzamelfacturen indienen (tenzij dit contractueel met u is afgesproken).
 • Andere prijzen, hoeveelheden of omschrijvingen gebruiken dan op de bestelling staan.
 • Facturen indienen die de totale bestelwaarde overschrijden.
 • Debet- en creditfactuur (zonder afstemming) met elkaar verrekenen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Erasmus Universiteit Rotterdam
Crediteurenadministratie
T 010 – 408 8010
E crediteuren@eur.nl  

 

Elektronische facturen kunt u sturen naar:
invoice@eur.nl (alleen facturen in PDF)

Download de factuurvoorwaarden als PDF bestand